Írások

Német nyelvű írásaink itt olvashatóak: Beiträge

Sorbarendezés
 

Melletted vagyunk – lélekkel, ismerettel

Kérjük, aki teheti, ajánlja fel adója 2 X 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyháznak és a Soproni Evangélikus Alapítványnak.

Püspökeink üzenete

2023 karácsonyán

Biczó Flórián kisfilmje

családjának templomunkhoz és gyülekezetünkhöz való kötődéséről

Konfirmáció az evangélikus egyházban

A konfirmációt és az elköteleződést állítja középpontba a Magyarországi Evangélikus Egyház 2023-ban.

Vallási tv-műsorok

Ajánljuk a vallási tv-műsorokat és a „Bizony, Isten!”-csatornát

Karácsonyi köszöntés, 2022

A Sopron TV felvétele

A seinäjoki gyülekezet köszöntése 2022 karácsonyán

Finnországi testvérgyülekezetünk köszöntése

Népszámlálás 2022 – Evangélikusok vagyunk. És te?

A 2022-es népszámláláson valld magad te is evangélikusnak, és segítsd egyházunkat azzal, hogy erre emlékezteted családodat, barátaidat is! Egymás számontartása most a népszámlálásban is közös ügyünk!

Miért vallom magamat evangélikusnak?

Október 1-jétől népszámlálást tartanak Magyarországon. Az alábbiakban gyülekezetünk néhány tagja ír arról, miért vallja magát evangélikusnak.

Népszámlálás 2022 – egymásra mindig számíthatunk

Egymás számontartása most a népszámlálásban is közös ügyünk!

Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? Gondolatok a gyülekezeti elköteleződésről

dr. Tóth Károly

Hívogató Hunyadi iskolánkba

Beiskolázás a 2022 őszén induló 1. évfolyamba

Templomunk hűségharangjáról

A Duna TV Lét-Ige – Protestáns Magazin című műsora a soproni népszavazás és az evangélikusság kapcsolatáról

Karácsonyi köszöntés

A Sopron TV felvétele

Finnországi testvérgyülekezetünk köszöntése Seinäjokiból

Karácsony ünnepén

A soproni népszavazás és az evangélikusság

dr. Krisch András gyűjteményvezető előadása

Az utolsó videóáhítat – május 22.

A mai ige: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid 4,12)

Videóáhítat – május 21.

„[Ó, Uram,] fordulj hozzám figyelmesen, tekints reám, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted...” (Neh 1,6a)

Videóáhítat – május 20.

A mai ige: „Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket örökkön örökké! Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél!” (Neh 9,5)

Videóáhítat – május 19.

„Hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.” (Kol 3,16)

Videóáhítat – május 18.

A mai ige: „És amikor [Jézus] asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték…” (Lk 24,30–31)

Videóáhítat – május 17.

Pál írja: „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést.” (1Kor 3,6)

Videóáhítat – május 15.

A mai ige: „Jó csendben várni az ÚR szabadítására.” (JSir 3,26)

Videóáhítat – május 14.

„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt...” (Jel 19,6–7)