Írások

Német nyelvű írásaink itt olvashatóak: Beiträge

Sorbarendezés
 

A Sopron TV felvétele

Finnországi testvérgyülekezetünk köszöntése

A 2022-es népszámláláson valld magad te is evangélikusnak, és segítsd egyházunkat azzal, hogy erre emlékezteted családodat, barátaidat is! Egymás számontartása most a népszámlálásban is közös ügyünk!

Október 1-jétől népszámlálást tartanak Magyarországon. Az alábbiakban gyülekezetünk néhány tagja ír arról, miért vallja magát evangélikusnak.

Egymás számontartása most a népszámlálásban is közös ügyünk!

Beiskolázás a 2022 őszén induló 1. évfolyamba

A Duna TV Lét-Ige – Protestáns Magazin című műsora a soproni népszavazás és az evangélikusság kapcsolatáról

A Sopron TV felvétele

dr. Krisch András gyűjteményvezető előadása

A mai ige: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid 4,12)

„[Ó, Uram,] fordulj hozzám figyelmesen, tekints reám, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted...” (Neh 1,6a)

A mai ige: „Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket örökkön örökké! Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél!” (Neh 9,5)

„Hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.” (Kol 3,16)

A mai ige: „És amikor [Jézus] asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték…” (Lk 24,30–31)

Pál írja: „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést.” (1Kor 3,6)

A mai ige: „Jó csendben várni az ÚR szabadítására.” (JSir 3,26)

„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt...” (Jel 19,6–7)

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket.” (1Jn 5,14)

A mai ige: „Íme, az Úré, a te Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van.” (5Móz 10,14)