Információk

Tartalomjegyzék

Gyülekezeti választás 2024

A 2024. március 24-én megtartott Felügyelő választás eredménye

A névjegyzék szerint 75 választó jelent meg, az urnában 75 lepecsételt szavazólap volt található.

A felügyelői tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 75Érvényes: 75Érvénytelen: 0
Jelöltre leadott igen szavazatok száma:
Stinner Dávid70

 

20/2024. sz. JSZB határozat

A Soproni Egyházközség Jelölő és Szavazatszámláló Bizottsága a 18/2024. sz. JSZB határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

"18/2024. sz. JSZB határozat

A Soproni Egyházközség Jelölő és Szavazatszámláló Bizottsága a leadott szavazatok alapján, továbbá a presbiteri tisztség során kialakult holtversenyre történt szavazás eredményét figyelembe véve, illetve, a lista végén létrejött holtversenyre - melynek eldöntésére sorsolást tartott -, megállapította a pótpresbiterek sorrendjét az alábbiak szerint: 
Krutzlerné Szarka Tünde 
Buchert Eszter
Mátis Tamás
Vargáné Ivancsics Anikó
Gerhát Orsolya
Dr. Major Tamás
Szabó Márton
Kónyi-Kiss Gáborné dr.
Frank Ágoston"

Kónyi-Kiss Gáborné dr. s.k.
jegyzőkönyvvezető

 

A március 10-i második forduló eredményei

A jelenléti ív szerint 101 választó jelent meg, az urnában 101 lepecsételt, kitöltött szavazólap volt található.

Presbiteri tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 101Érvényes: 84Érvénytelen: 17
Jelöltekre leadott igen szavazatok száma:
Dr. Frank Norbert47
Krutzlerné Szarka Tünde45
Nagy Szabolcs58
Pótpresbiteri tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 101Érvényes: 97Érvénytelen: 4
Jelöltekre leadott igen szavazatok száma:
Buchert Eszter66
Cséri Katalin47
Frank Ágoston51
Dr. Frank Norbert52
Füzi Tamás46
Gerhát Orsolya58
Kónyi-Kiss Gáborné dr.51
Krutzlerné Szarka Tünde55
Dr. Macher Gábor44
Dr. Major Tamás57
Mátis Tamás62
Nagy Szabolcs67
Szabó Márton József51
Vargáné Ivancsics Anikó61

A Soproni Egyházközség a 2024 és 2030 közötti ciklusra az II. fordulóban a következő tisztségviselőket választotta:

Presbiteri tisztségre 2 főt választott:
Dr. Frank Norbert
Nagy Szabolcs

Pótpresbiteri tisztségre 9 főt választott az alábbi sorrendben:
Buchert Eszter
Mátis Tamás
Vargáné Ivancsics Anikó
Gerhát Orsolya
Dr. Major Tamás
Krutzlerné Szarka Tünde
Szabó Márton
Kónyi-Kiss Gáborné dr.
Frank Ágoston

 

A február 25-ei első forduló eredményei

A jelölőbizottság az egyházközségi tisztújítás február 25-ei első fordulójának szavazatait megszámolta, és az alábbi eredményt állapította meg:

A jelenléti ív szerint 135 választó jelent meg, az urnában 133 lepecsételt, kitöltött szavazólap volt található.

A balfi gyülekezeti jelenléti ív szerint 7 választó jelent meg, az urnában 7 lepecsételt, kitöltött szavazólap volt található.

Másodfelügyelői tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 120Érvénytelen: 13
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Balog Sándor Tamás69
Kónyi-Kiss Gáborné dr.51

 

Magyar gondnoki tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 121Érvénytelen: 12
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Harsányi Eszter95
Dr. Losonczi Ferenc25

 

Jegyzői tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 128Érvénytelen: 5
Jelöltre leadott szavazatok száma:
Soósné Vámos Mónika127

 

Német gondnoki tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 118Érvénytelen: 15
Jelöltre leadott szavazatok száma:
Dr. Farsangné Bérci Márta115

 

Számvevőszéki elnöki tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 125Érvénytelen: 8
Jelöltre leadott szavazatok száma:
Joó Katalin123

 

Számvevőszéki tagi tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 130Érvénytelen: 3
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Breitenbach Philip106
Joó Katalin114
Körmendi-Papp Tímea106
Németh Ede93
Podmaniczkiné Molnár Brigitta116

 

Tiszteletbeli presbiteri tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 114Érvénytelen: 19
Jelöltre leadott szavazatok száma:
Gálos Ernő111

 

Presbiteri és pótpresbiteri tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 129Érvénytelen: 4
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Balog Sándor Tamás62
Biczóné Pityer Gabriella91
Buchert Eszter67
Cséry Katalin56
Dán Ernő45
Frank Ágoston78
Dr. Frank Norbert82
Füzi Tamás60
Gerhát Orsolya68
Harsányi Eszter82
Hirschler Katalin104
Hirschler Róbert102
Jankóné Komornoki Karolina90
Kónyi-Kiss Gáborné dr.63
Krutzlerné Szarka Tünde82
Dr. Losonczi Ferenc30
Dr. Macher Gábor60
Dr. Major Tamás67
Dr. Majorné Bruckner Judit85
Mátis Tamás64
Nagy Szabolcs82
Németh Ede41
Őri Katalin95
Soósné Vámos Mónika69
Stinner Dávid98
Szabó Márton József56
Dr. Tölli Katalin112
Vargáné Ivancsics Anikó61

 

Jelölőbizottsági tagi tisztségre leadott szavazatok:
Száma: 133Érvényes: 121Érvénytelen: 12
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Kónyi-Kiss Gáborné dr.78
Kunstár Ágnes80
Dr. Major Tamás91
Makovnik Hajnalka67
Nagy Szabolcs100
Németh Katalin77

 

Egyházmegyei küldöttre leadott szavazatok:
Száma: 140Érvényes: 126Érvénytelen: 14
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Kóczán Krisztián67
Rajnai Károly99
Tölli Balázs73

 

Egyházmegyei pótküldöttre leadott szavazatok:
Száma: 140Érvényes: 127Érvénytelen: 13
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Kóczán Krisztián115
Kónyi-Kiss Gáborné dr.92

 

Az egyházközség a 2024 és 2030 közötti ciklusra az első fordulóban a következő tisztségviselőket megválasztotta:

Másodfelügyelői tisztségre:
Balog Sándor Tamás

Magyar gondnoki tisztségre:
Harsányi Eszter

Jegyzői tisztségre:
Soósné Vámos Mónika

Német gondnoki tisztségre:
Dr. Farsangné Bérci Márta

Számvevőszéki elnöki tisztségre:
Joó Katalin

Számvevőszéki tagi tisztségre:
Breitenbach Philip
Körmendi-Papp Tímea
Németh Ede
Podmaniczkiné Molnár Brigitta

Tiszteletbeli presbiteri tisztségre:
Gálos Ernő

Jelölőbizottsági tagi tisztségre:
Kónyi-Kiss Gáborné dr.
Kunstár Ágnes
Dr. Major Tamás
Nagy Szabolcs
Németh Katalin

Egyházmegyei küldöttnek:
Rajnai Károly
Tölli Balázs

Egyházmegyei pótküldöttnek:
Kóczán Krisztián
Kónyi-Kiss Gáborné dr.

Presbiteri tisztségre:
Dr. Tölli Katalin
Hirschler Katalin
Hirschler Róbert
Stinner Dávid
Őri Katalin
Biczóné Pityer Gabriella
Jankóné Komornoki Karolina
Dr. Majorné Bruckner Judit

2024. március 10-én, vasárnap délelőtt második fordulót szükséges tartani, melynek során 2 presbitert, és 10 pótpresbitert választunk. A jelöltek, figyelembe véve a kialakult többes holtversenyt a következők:
Buchert Eszter
Cséry Katalin
Dr. Frank Norbert
Frank Ágoston
Füzi Tamás
Gerhát Orsolya
Kónyi-Kiss Gáborné dr.
Krutzlerné Szarka Tünde
Dr. Macher Gábor
Dr. Major Tamás
Mátis Tamás
Nagy Szabolcs
Szabó Márton József
Vargáné Ivancsics Anikó

 

Információk a szavazás módjáról

A gyülekezeti választáson azok szavazhatnak és lehetnek jelöltek, akik gyülekezetünk tagjai, és 2023-ban fizettek gyülekezetünkben egyházfenntartói járulékot. Ők szerepelnek a választói névjegyzékben, ami a templom előterében megtekinthető. 

A választás második fordulóját március 10-én, vasárnap délelőtt tartjuk. Az istentiszteletek előtt és után, reggel 7.45 és délelőtt 11.30 között lehet leadni a szavazatokat a templom előterében, az előre elkészített szavazólapokon.

A szavazólapon tizennégy jelölt szerepel, ebből legfeljebb tizenkét főre lehet érvényesen igennel szavazni. A két legtöbb szavazott elérő jelölt presbiter, a következő tíz jelölt pótpresbiter lesz. A megválasztható tagok és póttagok számát a szavazólapon is feltüntetjük. Minden jelölt neve mellett egy négyzet szerepel az „igen”, egy másik pedig a „nem” szavazat céljából, a megfelelő négyzetbe kell X-et tenni. Ha a szavazó minden négyzetet üresen hagy, vagy több jelöltre szavaz igennel, mint ahány személy megválasztható, szavazata érvénytelen. Ha a szavazó egy vagy több jelöltre igennel vagy nemmel szavaz, másoknál viszont üresen hagyja a négyzeteket, az üres sor is „nem” szavazatnak számít, tehát nem lehet egyesekre szavazni, másokkal kapcsolatban tartózkodni. Kérjük, hozzanak magukkal tollat, a kitöltés várhatóan több percet vehet igénybe. 

A megválasztott tisztségviselőket és testületi tagokat március 28-án, nagycsütörtökön, a 18 órakor kezdődő kétnyelvű istentisztelet keretében iktatjuk be. Megbízatásuk hat évre, beiktatásuktól 2030 tavaszáig szól.