Gyülekezeti életünk anyagi támogatása

Gyülekezetünk tagjainak befizetéseiből működik.

Az egyházfenntartói járuléknak gyülekezetünkben nincs kötelező minimumösszege, de a gyülekezet tagjai évi vagy havi rendszeres összeggel támogatják működésünket. Presbitériumunk 2017 februárjában egy ajánlást fogalmazott meg: Ha a gyülekezeti tagok közül az aktív keresők havi 1500 Ft-ot fizetnének be egyházfenntartói járulékként, akkor meglenne a kellő fedezet az egyházközség működéséhez. Kérjük gyülekezetünk tagjait, ha eddig nem tették, egy általuk meghatározott összeggel „egyházfenntartói járulék” megjelöléssel járuljanak hozzá egyházközségünk működéséhez. Ezt befizethetik személyesen pénztárunkban (hétfőtől csütörtökig 8 és 12 óra között), átutalhatják bankszámlánkra (OTP, száma: 11737083-20006895), vagy feladhatják csekken. A gyülekezeti közgyűléseken a szavazati jognak, azaz a választói névjegyzékben való szereplésnek feltétele az egyházfenntartói járulék befizetése.

Minden istentiszteletünkön gyűjtünk perselypénzt. Erre a célra a bejártoknál helyeztünk ki perselyt. Minden hónap utolsó vasárnapján (illetve a nagyünnepeken) soproni templomi istentiszteleteinken áldozati gyűjtést tartunk, ilyenkor az istentisztelet keretében, személyesen gyűjtünk adományokat.

Szívesen fogadunk adományokat pénztári befizetés, átutalás és csekkbefizetés útján is.

A járvány idejére egyházunk létrehozott egy oldalt az adományok gyülekezetek felé való továbbítására: https://perselypenz.lutheran.hu/ Itt a legördülő menüben kell a Soproni Evangélikus Egyházközséget kiválasztani.