Gyülekezeti életünk anyagi támogatása

Gyülekezetünk tagjainak befizetéseiből működik.

Az egyházfenntartói járuléknak gyülekezetünkben nincs kötelező minimumösszege, de a gyülekezet tagjai évi vagy havi rendszeres összeggel támogatják működésünket. Presbitériumunk 2023 márciusában egy ajánlást fogalmazott meg: Kérjük, hogy a gyülekezeti tagok közül az aktív keresők legalább havi 2000 Ft-ot fizessenek be egyházfenntartói járulékként. Kérjük gyülekezetünk tagjait, ha eddig nem tették, egy általuk meghatározott összeggel „egyházfenntartói járulék” megjelöléssel járuljanak hozzá egyházközségünk működéséhez. Ezt befizethetik személyesen pénztárunkban (hétfőtől csütörtökig 8 és 12 óra között), átutalhatják bankszámlánkra (OTP, száma: 11737083-20006895), vagy feladhatják csekken. A gyülekezeti közgyűléseken a szavazati jognak, azaz a választói névjegyzékben való szereplésnek feltétele az egyházfenntartói járulék befizetése.

Minden istentiszteletünkön gyűjtünk perselypénzt. Erre a célra a bejártoknál helyeztünk ki perselyt. Minden hónap utolsó vasárnapján (illetve a nagyünnepeken) soproni templomi istentiszteleteinken áldozati gyűjtést tartunk, ilyenkor az istentisztelet keretében, személyesen gyűjtünk adományokat.

Szívesen fogadunk adományokat pénztári befizetés, átutalás és csekkbefizetés útján is.

Egyházunk létrehozott egy bankkártyával használható internetes oldalt az adományok gyülekezetek felé való továbbítására: https://perselypenz.lutheran.hu/ Itt a legördülő menüben kell a Soproni Evangélikus Egyházközséget kiválasztani.