Családi ünnepek

Szeretettel hívunk mindenkit gyülekezetünk közösségébe, istentiszteleteinkre és más alkalmainkra. Gyülekezetünk viszont az állandó, közösségi alkalmakon túl is, sokféle élethelyzetben kínál közösséget Istennel és a gyülekezettel, akár az emberi élet egy-egy fordulópontjához kapcsolódóan. Bátorítjuk, hogy az alábbiakkal kapcsolatban keresse lelkészeinket vagy a Lelkészi hivatalt. Gyülekezetünk magyar és német nyelvű közösség, az alábbi szolgálatokat magyar vagy német nyelven, esetenként kétnyelvű alkalmakon is végezzük.

Részletes ismertetés evangélikus egyházunk tanításáról, életéről többek között a keresztséggel, konfirmációval, esküvővel, temetéssel kapcsolatban is: https://hittan.lutheran.hu/

A keresztség Istenhez kapcsol, általa az ember Krisztus egyházának, a benne hívők közösségének tagjává lesz. Amikor Luther Márton nagy lelki megpróbáltatásokat élt át, kétségbeejtő kísértésekkel viaskodott, és élete felől is bizonytalanságban volt, akkor egy krétával, önmaga számára emlékeztetőül az asztal lapjára írta: „Meg vagyok keresztelve.” Ezzel arról tett tanúságot, hogy tudja: Isten szereti őt, és nem hagyja elveszni. Tőle még a szenvedés, sőt a halál sem választhat el többé.

Gyülekezetünkben örömmel keresztelünk meg gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Gyerekek esetében egyik lelkészünk egy alkalommal találkozik a szülőkkel, hogy át tudják beszélni a keresztelés részleteit. Felnőttek megkeresztelését felkészítés, beszélgetéssorozat előzi meg. A keresztelés kapcsán nem kérünk semmilyen díjat, hozzájárulást.