Videóáhítat – május 21.

„[Ó, Uram,] fordulj hozzám figyelmesen, tekints reám, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted...” (Neh 1,6a)