Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Soproni Evangélikus Alapítvány

Szívesen fogadjuk a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását, az alapítvány adószáma: 18986745-1-08

A Soproni Evangélikus Alapítványt 1997-ben alapította egyházközségünk a Nyugdíjasházzal karöltve.
Alapítványunk feladatául a következő célokat fogalmazta meg:
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Helyiség bérbeadása, felnőtt - és egyéb oktatás. Fordítás, tolmácsolás, rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése. Kulturális és egyéb társadalmi, szakmai tervezés, szakértői tevékenység, hirdetés, reklám, propaganda, közvélemény-kutatás, adatfeldolgozás. Feladat- és programkoordinálás, időszaki kiadvány megjelentetése, kulturális örökség megóvása. Ismeretterjesztő tevékenység folytatása az egészség megőrzése és javítása érdekében. Programok biztosítása a szabadidő kulturált eltöltéséhez. A turisztikai mozgalom ismeretszerzés lehetőségeinek, megteremtése, népszerűsítése, az egyházzenei és történeti ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése, népszerűsítése. A gyülekezet műszaki-építészeti, tárgyi-kulturális értékeinek megmentése, fejlesztése, valamint a műemléki védettség alatt álló építmények megőrzése, helyreállítása, valamint mindezek bemutatásának támogatása, szakmai utak szervezése. Diakóniai kapcsolatok építése, szervezése, kapcsolatfenntartás bel- és külföldi intézményekkel.
Az Alapítvány besorolás kategóriája: közhasznú szervezet.
Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja.
Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatásokat is elfogadhat.
Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Németh Ede, a Kuratórium elnöke, Dr. Winkler András, Dr. Tschürtz Nándor, Nagy Szabolcs, Gálos Ernő.

Az Alapítvány képviselője: Németh Ede.

Az Alapítvány számlaszáma: 12094002-00150844-00100007

Az Alapítvány neve: Soproni Evangélikus Alapítvány
Székhelye: 9400 Sopron, Színház u. 27.

További információ: http://soproni-evangelikus-alapitvany.webnode.hu