Írások

Német nyelvű írásaink itt olvashatóak: Beiträge

Sorbarendezés
 

A mai ige: „[Isten] láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva.” (Róm 1,20a)

„Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram! ” (Zsolt 89,16)

A mai ige: „Akkor [Simeon] karjába vette [a gyermek Jézust], áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet…” (Lk 2,28–30)

Jézus mondja: „Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek… ” (Jn 16,22)

A mai ige: „[Jézus Krisztusban] ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef 2,22)

Jézus mondja: „Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el… ” (Jn 6,37)

A mai ige: „Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” (Zsolt 147,11)

A mai ige: „„...akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.” (1Jn 3,19–20)

A mai ige: „Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre…” (2Kor 7,10)

A mai ige: „Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak…” (1Pt 5,5)

A mai ige: „Ezért… szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással…” (Kol 1,9)

A mai ige: „Bár [Isten] nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet.” (ApCsel 14,17)

A mai ige: „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,7)

A mai ige: „Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén.” (Zsolt 27,5)

A mai ige: „Mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.” (Róm 11,29)

A mai ige: „Megízleltétek, hogy jóságos az Úr.” (1Pt 2,3)

A mai ige: „Gyakorold magad a kegyességben…” (1Tim 4,7)

A keresztény vallásgyakorlatban nagy hagyománya van a házi áhítatnak. Akkor is fontos az egyéni vagy családi elcsendesedés, amikor részt tudunk venni gyülekezeti alkalmakon, de ezek nélkül különösen is felértékelődik annak a szerepe, hogy tudatosan keressük a csendes perceket, az Istennel való találkozás lehetőségét. Gyülekezetünk tagjainak kérésére ehhez nyújtunk vezérfonalat, aminek egy-egy eleme akár magában is felhasználható:

Tóth Károly lelkész gondolatai a 2020. március 15-ei igéről, Jel 5,11–14-ről

Egy napsütötte tavaszi hétvégén ismét fiatalok zsivajától hangos a révfülöpi oktatási központ. Soproni ifisek töltik meg élettel a ház minden szegletét. Köztük egy hajdanvolt ifis, aki immáron gyülekezetünk felügyelőjeként kíséri a csapatot. Stinner Dávidot közös alkotás, számháború és elcsendesedés között kaptuk mikrofonvégre.

Miként tekint Pelikán András a lelkészre, a gyülekezetre – e kettő örömeire és kihívásaira? Beszélgetésünk során betekintést nyerhettem gondolataiba, amelyek már bőséges lelkészi tapasztalatain is alapulnak. Tíz éve avatták lelkésszé, szolgált a budai egyházmegyében, majd Nyáregyházán, és az elmúlt nyolc esztendőben a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközségben. Július elején kezdte lelkészi szolgálatát gyülekezetünkben Pelikán András, augusztus végén beiktatták parókusi hivatalába.