Tisztségviselők

Biczóné Pityer Gabriella

presbiter

Deák Adrienn

irodavezető

Dr. Farsangné Bérci Márta

presbiter

Dr. Komornoki László

presbiter

Dr. Majorné Bruckner Judit

presbiter

Dr. Tölli Katalin

presbiter

Gálos Ernő

presbiter

Hirschler Katalin

presbiter

Hirschler Róbert

presbiter

Körmendy-Schlögl Nikoletta

presbiter

Krutzlerné Szarka Tünde

presbiter

Kunstár Ágnes

presbiter

Mátis Tamás

presbiter

Nagy Szabolcs

presbiter

Őri Katalin

presbiter

Rajnai Károly

presbiter

Soósne Vámos Mónika

presbiter

Stinner Dávid

felügyelő
devastinneratgmail [pont] com

Stinner Dávid

presbiter
devastinneratgmail [pont] com

Pelikán András

igazgató lelkész
apelikanatgmail [pont] com

Pelikán András

presbiter
apelikanatgmail [pont] com

Tóth Károly

presbiter
karoly [pont] tothatlutheran [pont] hu

Holger Manke

presbiter
homankeatgmail [pont] com

Benéné Halász Alexandra

hitoktató

Cséry Ágnes

hitoktató

Dr. Komornoki László

másodfelügyelő

Kovácsné Tóth Anna

hitoktató

Őri Katalin

hitoktató

Tóth Károly

lelkész
karoly [pont] tothatlutheran [pont] hu

Gálos Ernő

magyar gondnok

Holger Manke

német lelkész
homankeatgmail [pont] com

A Balfi Evangélikus Leányegyház presbitériuma a 2018-2024-es ciklusban

presbitérium csoportkép

Kassai Róbert gondnok, Baader Erik, Harsányi Eszter, Kassai Gyuláné, Lukács Ernő, Lukács Ferenc, Varga Ottóné, Várnoki Ferencné

Dr. Farsangné Bérci Márta

német gondnok

Németh Szabina

pénztáros

Dr. Krisch András

gyűjteményvezető

Soósne Vámos Mónika

jegyző

Hutkainé Burián Zsófia

gyűjteménykezelő

Rajnai Károly

a Hunyadi iskola igazgatója

Csizmadia Béla

kántor

Kunstár Ágnes

a Fabricius szeretetotthon igazgatója

Matus Klára Krisztina

a Hunyadi iskola lelkésze

Lázárné Tóth Szilvia

a Fabricius szeretetotthon lelkésze

Scher Mihály

temetőőr

Krutzlerné Szarka Tünde

a Hunyadi iskola igazgatótanácsának elnöke

Rádler Róbert

egyházfi

Szokolayné Dr. Weltler Magdolna

a Fabricius szeretetotthon igazgatótanácsának elnöke

Kassai Róbert

a balfi gyülekezet gondnoka

Giglerné Orbán Anna

egyházmegyei küldött

Schlögl Kálmánné

egyházmegyei küldött

Kónyi-Kiss Gáborné Dr.

jelölőbizottsági elnök

Németh Ede

számvevőszéki elnök

Dr. Edelényi Erzsébet

számvevőszéki tag

Dr. Friedrich András

számvevőszéki tag

Jaczkó Eszter

számvevőszéki tag

Joó Katalin

számvevőszéki tag

Nagyváradi Katalin

számvevőszéki tag

Podmaniczkiné Molnár Brigitta

számvevőszéki tag

Dr. Garab József

a gyülekezeti alapítvány kuratóriumának elnöke

Dr. Tölli Katalin

a jogi munkacsoport vezetője

Nagy Szabolcs

a pénzügyi munkacsoport vezetője

Dr. Komornoki László

a temetői munkacsoport vezetője

Dr. Pájer-Gálos Borbála

a teremtésvédelmi munkacsoport vezetője

Balog Sándor

az építési és ingatlanhasznosítási munkacsoport vezetője

Hirschler Katalin

az oktatási munkacsoport vezetője

A soproni gyülekezet tisztségviselői 2018-ban

tisztségviselők csoportkép

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola igazgatótanácsának tagjai a 2019-2025-ös ciklusban

igazgatótanácsi névsor

Krutzlerné Szarka Tünde gyülekezeti küldött, elnök
Biczóné Pityer Gabriella gyülekezeti küldött
Fodor Terézia gazdasági vezető
Hirschler Katalin gyülekezeti küldött
Dr. Komornoki László gyülekezeti küldött
Dr. Majorné Bruckner Judit óvodavezető
Matus Klára Krisztina iskolalelkész
Dr. Pájer-Gálos Borbála gyülekezeti küldött
Pelikán András gyülekezeti küldött
Rajnai Károly intézményvezető
Tóth Károly egyházmegyei küldött
Tölli Balázs országos egyházi küldött

A Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon igazgatótanácsának tagjai a 2019-2025-ös ciklusban

igazgatótanácsi névsor

Szokolayné Dr. Weltler Magdolna gyülekezeti küldött, elnök
Deák Anita vezető ápoló
Horváth Beáta gazdasági vezető
Kassai Róbert egyházmegyei küldött
Dr. Komornoki László gyülekezeti küldött
Kónyi-Kiss Gáborné Dr. gyülekezeti küldött
Kunstár Ágnes intézményvezető
Lázárné Tóth Szilvia intézményi lelkész
Stinner Dávid gyülekezeti küldött
Dr. Szilvásyné Peregi Eszter országos egyházi küldött
Tóth Károly gyülekezeti küldött