Írások

Német nyelvű írásaink itt olvashatóak: Beiträge

Sorbarendezés
 

A Sopron TV felvétele

dr. Krisch András gyűjteményvezető előadása

A mai ige: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid 4,12)

„[Ó, Uram,] fordulj hozzám figyelmesen, tekints reám, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted...” (Neh 1,6a)

A mai ige: „Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket örökkön örökké! Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél!” (Neh 9,5)

„Hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.” (Kol 3,16)

A mai ige: „És amikor [Jézus] asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték…” (Lk 24,30–31)

Pál írja: „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést.” (1Kor 3,6)

A mai ige: „Jó csendben várni az ÚR szabadítására.” (JSir 3,26)

„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt...” (Jel 19,6–7)

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket.” (1Jn 5,14)

A mai ige: „Íme, az Úré, a te Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van.” (5Móz 10,14)

„Az Úrnak félelme az ismeret kezdete...” (Péld 1,7)

A mai ige: „Mert az Isten országa közöttetek van!” (Lk 17,21b)

„Tudjuk, hogy... meghallgat minket...” (1Jn 5,15)

A mai ige: „Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál!” (Lk 12,22–24)

„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5)

A mai ige: „Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.” (Zsolt 138,3)

„Jézus... meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt.” (Mt 9,9)

„A ház ura [...] ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat!” (Lk 14,21b)