Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Munkacsoportok


A presbitérium munkájának segítésére munkacsoportok működnek. Amennyiben a gyülekezetből valaki szívesen részt venne a következőkben felsorolt területek valamelyikén, keresse fel az adott munkacsoport vezetőjét! Elérhetőségeik a hivatalban.


Építési és ingatlanhasznosítási
Feladatai: A gyülekezet tulajdonában vagy használatában álló ingatlanok szakmai felügyelete, állapotuk megóvása. Felújításokkal kapcsolatos pályázatok, tervek, költségvetések elkészíttetése, elemzése.
 

Partnerkapcsolati
Feladatai: A testvérgyülekezetekkel meglévő kapcsolat ápolása, közös programok szervezése és az azokban való aktív részvétel. Új kapcsolatok lehetőségének figyelése.
Vezetője: Holger Manke


Missziói
Feladatai:Evangéliumot hirdetni a megkeresztelteknek, akik úgy élnek, mint ha mi sem történt volna. A keresztyénség vonzó arcának bemutatása, élése. Meglévő rendszeres és eseti alkalmak megszervezése és lebonyolítása gyülekezeti tagok és érdeklődők részére. Hitünk alapjainak megismertetése városunk lakóival.
Vezetője: Nagy Szabolcs


Gyermek és ifjúsági
Feladatai: Gyermek és ifjúsági alkalmak megszervezése, valamint annak biztosítása, hogy a fiatalok minél alaposabban megismerjék hitünk alapjait, és legyen keresztyén közösségük, lelki otthonuk.
Vezetője: Biczóné Pityer Gabriella


Oktatási és hittan
Feladatai: A gyülekezet által fenntartott oktatási intézmények külső szakmai támogatása és felügyelete, továbbá a városban működő iskolákkal és óvodákkal való kapcsolattartás.
Vezetője: Hirschler Katalin


Jogi
Feladatai: A gyülekezetet érintő jogszabályok követése, jogi tanácsadás, jogi és peres kérdésekben állásfoglalás, a presbitérium munkájának támogatása.
Vezetője: dr. Tölli Katalin


Kulturális, és zenei
Feladatai: A gyülekezet kulturális eseményeinek, többek között egyházzenei és világi zenei alkalmaknak megszervezése és hirdetése.
Vezetője: Gabnai Sándor


Média és kommunikációs
Feladatai: A gyülekezet kommunikációs csatornáinak naprakész kezelése (Hírlevél, Christophoros, honlap). Új megjelenési formák lehetőségének vizsgálata. A gyülekezet sajtóban megjelenő képének tudatos formálása.
Vezetője: dr. Kárpáti György


Gazdasági és pénzügyi
Feladatai: A gyülekezet költségvetésének megtervezése és végrehajtásának segítése. Befektetési tanácsok megfogalmazása, a cash-flow felügyelete.
Vezetője: Nagy Szabolcs


Diakóniai
Feladatai: A gyülekezet hátrányos helyzetű, rászoruló tagjainak követése, a felmerülő támogatási igények felmérése és azok kezelése. Gyülekezeti és kórházi látogatások.
Vezetője: Paffériné Tassy Olga


Temetői
Feladatai: A gyülekezet tulajdonában és gondozásában levő temető működésének felügyelete. A beérkező visszajelzések feldolgozása.
Vezetője: Gráf Nándor

Templomi
Feladatai: A templom, mint önálló épület gondozása és annak felügyelete.
Vezetője: Biczó Balázs


Teremtésvédelmi
Feladatai: A gyülekezeti alkalmakon a keresztyén és a környezettudatos értékrend kapcsolata megjelenjen, szerepet kapjon. Gyülekezeti környezeti program készítése, megvalósítása a gyülekezeti tagok bevonásával.
Vezetője: dr. Gálos Borbála