Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Teremtésvédelem – ökogyülekezet

„És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.” 1.Móz.2,15

2013. október 6-án Budapesten, a Teremtés Hetének záró alkalmán, gyülekezetünk ünnepélyes keretek között „Ökogyülekezeti díj”-at vehetett át. Az „Ökogyülekezet” címet olyan gyülekezetnek ítélik oda, amely önkéntes működésével, szemléletével aktívan tesz a teremtett világ védelméért. A pályázatot a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Tanácsa, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Munkacsoportja írta ki és bírálta el. A pályázati feltétel az volt, hogy kidolgozzuk gyülekezetünk három évre szóló teremtésvédelmi programját.
A program összeállítása során szabad kezet kaptunk, hogy céljainkat, terveinket a helyi adottságainkra, jellegzetességeinkre, lehetőségeinkre alapozottan fogalmazzuk meg. Ezáltal a pályázat ösztönzött arra, hogy végiggondoljuk, hogy mi, a gyülekezet tagjai, itt Sopronban hogyan tudunk harmóniában élni a teremtett világgal, mit tudunk tenni környezetünk állapotának megőrzéséért, javításáért.
Az ökogyülekezeti cím lehetőséget ad arra, hogy eddigi teremtésvédelemhez kapcsolódó tevékenységeinket a jövőben is folytassuk és bővítsük.

Teremtésvédelmi Programunk átfogó célkitűzései:

  • A teremtésvédelem ne egy új, különálló terület legyen, hanem a gyülekezeti élet minden terén, programjainkban, alkalmainkon is szerepet kapjon.
  • Minél több gyülekezeti tagot tegyünk érzékennyé a környezetért felelősséget vállaló öko-tudatos szemlélet iránt, hogy aktívan vegyen részt a program megvalósításában.

Az átfogó célkitűzések eléréséhez 5 témakörben konkrét célokat fogalmaztunk meg: Gyülekezeti élet, Oktatási intézmények, Épületek, Zöldfelületek, Kapcsolatok.

Az alábbiakban néhány konkrét tervet emelek ki Teremtésvédelmi programunkból.

1. Gyülekezeti élet: hitélet, gyülekezeti közösség, alkalmak

Terveink között szerepel:

  • A konfirmációs és ifjúsági alkalmakon, bibliaórákon és beszélgetőkörökön az ember környezetalakító szerepét, felelősségét érintő témákról is beszélgetünk (pl. levegő-, víz- és talajszennyezés, klímaváltozás és következményei, védett természeti és kulturális értékeink, népességnövekedés, szelektív hulladékgyűjtés, megújuló energiaforrások, egészséges életmód).
  • Törekszünk arra, hogy játék, vetélkedő, beszélgetés formájában a teremtésvédelem a gyülekezeti majálison, családi és ifjúsági táborainkon is megjelenjen.
  • Rövid, szemléletes, közérthető kiadványt adunk ki „Háztartási víz- és energiatakarékossági tippek” címmel, melyet középiskolásaink rajzaival illusztrálunk. 

 

2. Oktatási intézmények
Óvodánkban és általános iskolánkban a környezeti nevelés eddig is nagy hangsúlyt kapott.

Terveink:

  • Az óvodában az eddigi környezettel kapcsolatos foglalkozások mellett hulladék újrahasznosításával barkácsolunk különböző játékokat a gyermekekkel.
  • Lehetőséget adunk arra, hogy általános- és középiskolásaink gyakorlati szinten is foglalkozzanak a teremtésvédelmet érintő témákkal, pl. kiállítások látogatása, projektnapok, csendesnapok, kirándulások keretében, ökogazdálkodás formájában. Ezáltal megértsék és megszeressék a természettudományokat, érzékennyé váljanak a környezeti problémák iránt.

 

           

3. Épületek

  • Lehetőségeinkhez mérten törekszünk új Gyülekezeti házunkban és a hivatali munka során a víz- és energiatakarékosságra, anyaghasználat csökkentésére.
  • Hosszútávú tervünk, hogy kimutatást készítünk a Szeretetotthon épületenergetikai fejlesztésének hatékonyságáról.
  • Mivel az istentiszteletekre egyre több gyülekezeti tagunk érkezik kerékpárral, pályázunk biciklitároló állvány beszerzésére.

4. Zöldfelületek
Célunk, hogy templomunk környékén, temetőnkben tiszta, ápolt és esztétikus zöldfelületeket tartsunk fenn.

5. Kapcsolatok
Célunk, hogy elmélyítsük városon belüli, ökumenikus, és testvérgyülekezetei kapcsolatainkat a teremtésvédelemhez kötődő témákban is. Sopron kedvező táji adottságai, a Soproni-hegység és a Fertő-Hanság Nemzeti Park közelsége, valamint a környezeti projektek tervezésében és megvalósításában elől járó német testvérgyülekezeteink számtalan lehetőséget biztosítanak terveink megvalósítására.

Bízom benne, hogy gyülekezetünkben is meggyökerezik az ökogyülekezeti gondolatkör és szemlélet, valamint hogy teremtésvédelmi programunkat korosztálytól függetlenül minél több gyülekezeti tagunk magáénak érzi, és lelkesedéssel kapcsolódik be terveink megvalósításába.

Gálos Borbála,
Teremtésvédelmi Munkacsoport