Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

2013. évi határozatok

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2013

1/2013. kgy. sz. határozat 2013. március 24. Közgyűlés

A Soproni Evangélikus Gyülekezet közgyűlése Biczó Balázs felügyelő beszámolóját a 2012. évi felügyelői tevékenységéről elfogadja.
Felelős: Biczó Balázs felügyelő
Határidő: folyamatos

2/2013. kgy. sz. határozat 2013. március 24. Közgyűlés

A Soproni Evangélikus Gyülekezet közgyűlése Hegedűs Attila vezető lelkész beszámolóját a 2012. évi lelkészi tevékenységéről elfogadja.
Felelős: Hegedűs Attila vezető lelkész
Határidő: folyamatos

 

PRESBITERI HATÁROZATOK 2013

1/2013 sz. határozat 2013. január 08. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon igazgató tanácsának létszámát 9 főben határozza meg. A gyülekezet 5 főt delegál.
Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos

2/2013 sz. határozat 2013. január 08. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola igazgató tanácsának létszámát 13 főben határozza meg. A gyülekezet 6 főt delegál.
Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos

3/2013 sz. határozat 2013. január 08. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal felhatalmazza a gyülekezet elnökségét a parkoló használati rend kialakítására.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2013. 02. 28.

4/2013 sz. határozat 2013. február 05. Presbiteri ülés

A presbitérium felhatalmazza az elnökséget, hogy a gyülekezeti ház energetikai pályázatának elkészítésére és lebonyolítására a Koller-féle Alternatív energia Centrum Kft-vel szerződést kössön.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

5/2013 sz. határozat 2013. február 05. Presbiteri ülés

A presbitérium felhatalmazza az elnökséget, hogy a Relikvia Kft-vel a temető fenntartására kötött szerződést változatlan tartalommal egy évre meghosszabbítsa.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

6/2013 sz. határozat 2013. február 05. Presbiteri ülés

A presbitérium a Fabricius Endre Szeretetotthon igazgatótanácsába Szalai Ágnest, Zákány Teréziát, Hegedűs Attilát, Dr. Gimesi Szabolcsot és Gálos Ernőt, amennyiben valamelyik jelölt a megbízatást nem fogadná el, póttagként a helyébe Kónyi-Kiss Gáborné dr.-t delegálja.

7/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással Biczó Balázs egyházközségi felügyelő beszámolóját elfogadta.

8/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal Hegedűs Attila igazgató lelkész beszámolóját elfogadta.

9/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással a gyülekezet 2012. évi zárszámadását elfogadja.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

10/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal a gyülekezet 2013. évi költségvetését elfogadja.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

11/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő szempontok szerint elfogadta el a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola
Felelős: intézményvezető, Elnökség
Határidő: óvodai beíratás, várhatóan 2013. április

12/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a lakásbérleti szerződések díjának 5 %-kal történő emelését visszamenőleg 2013. január 1-gyel egyhangúlag elfogadta, és egyetértett azzal, hogy a 2013-as évtől kezdve a jogszabályi rendelkezésekre való tekintettel az ÁFA áthárítása a bérlőkre megtörténjen. A bérleti szerződések módosítása ennek megfelelően szükséges.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

13/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javasolt béremelést tartalmazó táblázatot, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, visszamenőleg 2013. január 1-gyel egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

14/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon 2012. évi zárszámadását elfogadta.
Felelős: intézményvezető
Határidő: jogszabályokban
meghatározottak szerint

15/2013 sz. határozat 2013. március 05. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon 2013. évi költségvetését elfogadta.
Felelős: A költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető
Határidő: Folyamatos

16/2013. sz. határozat 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2012. évi zárszámadását jóváhagyja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: jogszabályokban meghatározottak szerint

17/2013. sz. határozat 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2013. évi költségvetését jóváhagyja.
Felelős: A költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető
Határidő: folyamatos

18/2013. sz. határozat: 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Házirendjét jóváhagyja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

19/2013. sz. határozat: 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai programját, nevelési programját és helyi tantervét jóváhagyja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

20/2013. sz. határozat: 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

21/2013. sz. határozat: 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Igazgató Tanácsába a gyülekezet delegáltjaként dr. Tatár Ágnest választja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

22/2013. sz. határozat: 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) Igazgató Tanácsába a gyülekezet delegáltjaként Stinner Dávidot választja
. Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

23/2013. sz. határozat: 2013. május 07. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 15 igen szavazattal a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon Igazgató Tanácsának létszámát 10 főben állapítja meg.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

2012. évi határozatok

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012

1/2012. kgy. sz. határozat 2012. január 29. Közgyűlés

Jelenlévők 87 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Jelölő Bizottságnak az alábbi tagokat erősíti, ill. választja meg: Varga Jenő elnök, Francsics Sándor, dr. Gimesi Szabolcs, dr. Farsangné Bérci Márta, Schlögl Kálmánné.

2/2012. kgy. sz. határozat 2012. január 29. Közgyűlés

Az országos fenntartású intézmények igazgatóinak a presbiteri üléseken tanácskozási joggal történő részvételét 86 fő támogatta.

3/2012. kgy. sz. határozat 2012. január 29. Közgyűlés

A közgyűlés 89 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Az egységes szerkezetbe foglalásért az elnökség
Határidő: 2012. február 1.

4/2012. kgy. sz. határozat 2012. február 26. Közgyűlés

A közgyűlés az ismertetett jelölt-listát egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. március 2.

5/2012. kgy. sz. határozat 2012. március 18. Közgyűlés

A választói közgyűlésen megjelent személyek száma a névjegyzék szerint 202 fő, leadott szavazatok száma 192, érvénytelen szavazat nem volt.
A szavazatok több, mint fele 97 szavazat.
A szavazatok több, mint felét az alábbi tisztségekre választott személyek kapták meg:

Felügyelő: Biczó Balázs 179 szavazat
Másodfelügyelő: Gimesi Szabolcs dr. 136 szavazat
Jegyző: Soósné Vámos Mónika 167 szavazat
Német gondnok: Farsangné Bérci Márta dr. 120 szavazat
Számvevőszéki elnök: Széplaszné Kacsári Krisztina 179 szavazat
Számvevőszéki tag: Joób Márk Győző dr. 164 szavazat
Podmaniczkyné Molnár Brigitta 139 szavazat
Egyházmegyei küldött: Schlögl Kálmánné 151 szavazat
Varga Jenő 152 szavazat

Presbiterek
A szükséges 97 szavazatnál több szavazatot kapott Biczó Balázs, Farsangné Bérci Márta dr., Gimesi Szabolcs dr., akik azonban tisztségviselőként hivatalból lettek tagjai a presbitériumnak, ezért a megválasztott presbiterek névsora az alábbiak szerint alakul:
Biczóné Pityer Gabriella 109 szavazat
Gálos Ernő 97 szavazat
Hegyi Péter 98 szavazat
Hirschler Katalin 106 szavazat
Kárpáti György dr. 118 szavazat
Krisch András dr. 104 szavazat
Mátisné Schlögl Patrícia 106 szavazat
Tölli Katalin dr. 133 szavazat
Winkler András dr. 127 szavazat

6/2012. kgy. sz. határozat 2012. március 18. Közgyűlés

A választói közgyűlésen megjelent személyek száma a névjegyzék szerint 187 fő, leadott szavazatok száma 181, érvénytelen szavazat 1 db volt.
A szavazatok több, mint fele 91 szavazat.
A szavazatok több, mint felét az alábbi tisztségre választott személy kapta meg:
Magyar gondnok: Gálos Ernő 110 szavazat Presbiterek
A magyar gondnoki választás eredménye szerint az 1. fordulóban presbiterként megválasztott Gálos Ernő tisztségviselőként kerül a presbitériumba, ezért a 2. fordulóban további 2 presbiter kerül megválasztásra.
A minimum 50%+1 szavazatot kapott jelöltek közül az alábbi 2 jelölt kapta a legtöbb szavazatot, és került ezáltal a presbitériumba:
Nagy Szabolcs: 139 szavazat
Stinner Dávid: 132 szavazat
Azon további jelöltek, akik megkapták a minimum 50%+1 szavazatot, az egyházközség pótpresbitereiként a szavazatszámok sorrendjében a következők:
1. Gárdai Gábor 123 szavazat
2. Lichtl Iván 122 szavazat
3. Bruckner Nándorné (Lajta köz) 121 szavazat
4. ifj. Gráf Nándor 113 szavazat
5. Majorné Bruckner Judit 110 szavazat
6. Mühl Nándor 105 szavazat
7. Rajnai Károly 104 szavazat
8. Hirschler Róbert 102 szavazat
9. Fodor Gábor 99 szavazat

7/2012. kgy. sz. határozat 2012. október 21. Közgyűlés

A közgyűlés a költségvetés felújításra szánt kiadásait 16.650.000 Ft-tal növeli a kárpótlási keret terhére.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

 

PRESBITERI HATÁROZATOK 2012

1/2012 sz. határozat 2012. január 10. Presbiteri ülés

A Presbitérium 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a temetői díjak 5 %-kal történő emelését elfogadja.
Felelős: A temetőszabályzat módosításáért az elnökség
Határidő: 2012. jan. 1.

2/2012 sz. határozat 2012. január 10. Presbiteri ülés

A presbitérium a javasolt béremelést tartalmazó táblázatot, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, egyhangúlag elfogadta.
Határidő: A béremelések kezdő időpontjának tekintetében 2012. jan. 1.
Felelős: Elnökség

3/2012 sz. határozat 2012. január 10. Presbiteri ülés

A presbitérium az étkezési utalvány értéken tartását 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Határidő: 2012. jan. 1.
Felelős: Elnökség

4/2012 sz. határozat 2012. január 10. Presbiteri ülés

A presbitérium a javaslatot egyhangúlag elfogadta, a presbitérium az előterjesztett SzMSz módosítás szövegtervezetet a közgyűlés elé való terjesztésre alkalmasnak találja.
Határidő: 2012. jan. 29.
Felelős: Elnökség

5/2012 sz. határozat 2012. január 10. Presbiteri ülés

A presbitérium 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett *** a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel való felbontása mellett dönt.
Határidő: 2012. jan. 15.
Felelős: Elnökség

*** bérlővel

6/2012 sz. határozat 2012. február 07. Presbiteri ülés

A presbitérium a lakásbérleti szerződések díjának 5 %-kal történő emelését visszamenőleg 2012. január 1-vel egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

7/2012 sz. határozat 2012. február 07. Presbiteri ülés

A presbitérium 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a temetőkápolna hangosítására és a halotthűtési kapacitás bővítésére vonatkozó javaslatot elfogadta.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. április 1.

8/2012 sz. határozat 2012. február 07. Presbiteri ülés

A presbitérium az orgona karbantartási szerződésének megkötését 70.000,-Ft/éves díjjal egyhangúlag elfogadja.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. március 1.

9/2012 sz. határozat 2012. február 07. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag egyetért új hatodéves teológus vállalásával ez év szeptemberétől.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. március 1.

10/2012 sz. határozat 2012. március 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők a lelkészi jelentést 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták.

11/2012 sz. határozat 2012. március 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők a felügyelői jelentést 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták.

12/2012 sz. határozat 2012. március 06. Presbiteri ülés

A presbitérium 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon 2011. évi zárszámadását és a 2012. évi költségvetését elfogadta.
Felelős: A költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető
Határidő: Folyamatos

13/2012 sz. határozat 2012. március 06. Presbiteri ülés

A presbitérium 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a Soproni Evangélikus Egyházközség 2011. évi zárszámadását elfogadta.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

14/2012 sz. határozat 2012. március 06. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag elfogadta az Eötvös igazgatójának beszámolóját és az általa ismertetett visszafizetési ütemezést az egyházközség által nyújtott visszatérítendő támogatás tekintetében.
Felelős: Elnökség
Határidő: A mellékletben rögzített ütemterv szerint.

15/2012 sz. határozat 2012. március 20. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag támogatja a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Országos Egyház által kiírt, felújítási pályázatának beadását.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

16/2012 sz. határozat 2012. március 20. Presbiteri ülés

A presbitérium jóváhagyja a Soproni Evangélikus Egyházközség (továbbiakban: Használatba adó) tulajdonában álló, a Városi Bíróság és Városi Ügyészség (továbbiakban: Használók) használatában álló, Sopron, Színház u. 27. sz. alatti épület használatára vonatkozó megállapodás alapfeltételeit az alábbiak szerint:

  1. Az épületet Használók 2012. szeptember 1-én bocsátják Használatba adó birtokába. Felek az épület használati díjaként a 2012. január hó 1. napjától 2012. augusztus hó 31. napjáig terjedő időszakra havi 930.000 Ft-ot, azaz Kilencszázharmincezer forintot állapítanak meg, amelyet Használók a 2-3. pontokban foglaltak szerint fizetnek meg Használatba adónak.
  2. A Bíróság az általa használt terület után havonta 500.000 Ft használati díjat fizet Használatba adó számlájára történő átutalással, a használati díjból fennmaradó 430.000 Ft-ból a ráeső részt a Használatba adó által kiválasztott ingóságok tulajdonjogának átruházásával egyenlíti ki. A felek az ingóságok értékét Fekete Sándor szakértő által összeállított értékbecslés, ill. az időközben beállott állapotváltozás figyelembe vételével az épület birtokba adását követő 30 napon belül közös megegyezéssel számolják el.
  3. Az Ügyészség az általa használt terület után a használati díjat az épület birtokba adását követő 30 napon belül az általa az ingatlanban visszahagyott ingóságok tulajdonjogának átruházásával, a 2. pontban írtak szerint egyenlíti ki.

A presbitérium felhatalmazza az Elnökséget, hogy a konkrét megállapodás pontosításához jelen határozat keretei között járuljon hozzá, és az így megszövegezett megállapodást Használókkal aláírja.

17/2012 sz. határozat 2012. március 20. Presbiteri ülés

A presbitérium a Soproni Evangélikus Egyházközség 2012. évi költségvetés-tervezetét egyhangúlag elfogadja.
Felelős: Végrehajtásért az elnökség
Határidő: Folyamatos

18/2012 sz. határozat 2012. április 3. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal és 2 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2011. évi zárszámadását elfogadta.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

19/2012 sz. határozat 2012. április 3. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal és 2 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2012. évi költségvetését elfogadta.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Folyamatos

20/2012 sz. határozat 2012. április 3. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 18 igen szavazattal a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását elfogadja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

21/2012 sz. határozat 2012. április 3. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 18 igen szavazattal támogatja, hogy a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázatot nyújtson be.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Pályázat határideje

22/2012 sz. határozat 2012. április 3. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 18 igen szavazattal szavazatát az esperesi tisztség esetében Gabnai Sándorra, az egyházmegyei felügyelői tisztség esetében dr. Gimesi Szabolcsra adja.
Felelős: A jelölőbizottság értesítéséért az elnökség
Határidő: 2012. 04. 13.

23/2012 sz. határozat 2012. május 15. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 9 igen szavazattal és 6 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Azonnal

24/2012 sz. határozat 2012. június 11. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Alapító okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

25/2012 sz. határozat 2012. június 11. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma egyházkerületi felügyelőnek többségi szavazással Végh Szabolcsot jelöli.
Felelős: Elnökség
Határidő: A szavazás eredményének továbbítására: azonnal

26/2012 sz. határozat 2012. szeptember 04. Presbiteri ülés

A presbitérium az I. féléves pénzügyi beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

29/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal hozzájárulását adja az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tornateremmel és a hozzá kapcsolódó öltözőkkel való bővítéséhez.
Felelős: A határozat végrehajtásáért az elnökség
Határidő: azonnal

30/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Igazgatótanácsának elnökévé Joób Márkot választja.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. október 15

31/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 15 igen szavazattal és 2 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Igazgató tanácsába Biczó Balázst delegálja.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. október 15.

32/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Igazgató tanácsába dr. Gimesi Szabolcsot delegálja.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. október 15.

33/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Igazgató tanácsába a szülők képviseletében Madarászné Zügn Anitát választja.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. október 15.

34/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Evangélikus Általános Iskolai Képzésért Alapítvány kuratóriumának elnökévé Nagy Szabolcsot választja.
Felelős: Elnökség a cégbírósági bejegyzésért
Határidő: 2012. november 1.

35/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal a munkacsoportok tagjait a mellékelt táblázat alapján megválasztja.

Munkacsoport neve Munkacsoport vezetője Munkacsoport tagjai
Diakóniai Paffériné Tassy Olga Farsangné Bérci Márta, Mihácsi Lajos
Építési dr. Gimesi Szabolcs Biczó Balázs,dr. Farsangné Bérci Márta, Gabnai Sándor, Gálos Ernő, Hegyi Péter, dr. Krisch András, dr. Tölli Katalin, Józsa Dávid, Gárdai Gábor, Mátis Tamás, Bruckner Nándorné, Tschik Lajos, dr. Németh László
Gazdasági Nagy Szabolcs Biczó Balázs, Gabnai Sándor, Rajnai Károly, Soósné Vámos Mónika, dr. Joób Márk, Németh Ede
Ifjúsági Biczóné Pityer Gabriella Hegedűs Attila, Hegyi Péter, Mátisné Schlögl Patrícia, dr. Volker Menke, Stinner Dávid, Majorné Bruckner Judit, Nándorhegyi Szabolcs, Várfalvi Erzsébet, Trincsi Andrea, Süvegné Hollósy Zsuzsa, Körmendy-Schlögl Nikoletta, Soósné Vámos Mónika
Jogi dr. Tölli Katalin dr. Gimesi Szabolcs, dr. Ratatics Éva, dr. Koszorú Gábor
Kulturális Gabnai Sándor Farsangné Bérci Márta, Hegyi Péter, Hirschler Katalin, dr. Kárpáti György, dr. Krisch András
Média dr. Kárpáti György Hegedűs Attila, Hegyi Péter, dr. Krisch András, Nagy Szabolcs, dr. Tölli Katalin, Várfalvi Erzsébet, Kóczán Krisztián
Missziói Hegedűs Attila Biczóné Pityer Gabriella, Hegyi Péter, Mátisné Schlögl Patrícia, Nagy Szabolcs, Soósné Vámos Mónika, Stinner Dávid
Oktatási Hirschler Katalin Biczóné Pityer Gabriella, Mátisné Schlögl Patrícia, dr. Volker Menke, Rajnai Károly, Stinner Dávid, dr. Winkler András, Mesterházy Balázs, dr. Wagner Szilárd
Partnerkapcsolati Dr. Volker Menke (távozását követően Farsangné Bérci Márta) Gabnai Sándor, Dr. Krisch András, Hajdúné Siklósi Zsuzsa, Németh Miklós, Juhászné Molnár Zita, Bruckner Nándorné
Temető Lichtl Iván Biczó Balázs, Gálos Ernő, Dr. Krisch András, Rádler Róbert
Templom Biczó Balázs Gálos Ernő, dr. Németh László, Kaskó Róbert, Rádler Róbert

 

36/2012 sz. határozat 2012. október 02. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 17 igen szavazattal hozzájárul a templomtorony felújításához. Felhatalmazza az elnökséget, hogy a költségvetési háttér megteremtéséhez közgyűlést hívjon össze.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2012. október 15.

37/2012 sz. határozat 2012. november 06. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 19 igen szavazattal a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon – Sopron módosított alapító okiratát elfogadja.
Felelős: Mihácsi Lajos lelkész-igazgató
Határidő: azonnal

40/2012 sz. határozat 2012. november 06. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 11 igen és 8 nem szavazattal igazgató lelkésznek Hegedűs Attilát választja 2012. november 1-től 3 évre.

41/2012 sz. határozat 2012. november 06. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma megismerte a kivitelező cég új árajánlatát. Támogatja, hogy a gyülekezet vezetősége további egyeztetéseket folytasson, tárgyaljon a kivitelező céggel a templom és a temető hangosításáról.
Felelős: elnökség
Határidő: azonnal

42/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 15 igen szavazattal a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Alapító okiratát elfogadja.
Felelős: Rajnai Károly igazgató
Határidő: azonnal

43/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal a temetői díjakat 2013. január 1-től 5%-kal emeli.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

44/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal egyetért a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötendő megállapodás tervezettel, mely az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (2806. hrsz. ingatlan, amely a Sopron, Deák tér 51. szám alatt található) épületének használatáról szól. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felhatalmazza az Elnökséget a megállapodás aláírására.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

45/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal egyetért a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötendő megállapodás tervezettel, mely a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (9400 Sopron, Hunyadi u. 8-10.) épületének használatáról szól. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felhatalmazza az Elnökséget a megállapodás aláírására.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

46/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal egyetért a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) intézményi lelkészének a soproni evangélikus gyülekezetben végzett munkájáról szól megállapodással. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felhatalmazza az Elnökséget a megállapodás aláírására.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

47/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal egyetért az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola intézményi lelkészének a soproni evangélikus gyülekezetben végzett munkájáról szóló megállapodással. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felhatalmazza az Elnökséget a megállapodás aláírására.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

48/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal egyetért a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötendő megállapodással, mely az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola intézményi lelkészének lakhatásának biztosításával kapcsolatos. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felhatalmazza az Elnökséget a megállapodás aláírására.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

49/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal elfogadja az Archi.doc Építésziroda Kft. tervezési ajánlatát. Felhatalmazza az Elnökséget a tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

50/2012 sz. határozat 2012. december 04. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma 16 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy felveszi a kapcsolatot az Országos Egyház építési osztályával és pályázati referensével, illetve pályázatíró, tervező céggel, hogy épületének energetikai korszerűsítéséhez pályázati forrást keressen.
Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

2011. évi határozatok

PRESBITERI HATÁROZATOK 2011

1/2011 sz. határozat 2011. január 04. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Relikvia Temetkezési Vállalkozással kötött, 2010. december 31-én lejárt szerződést azonos formában 2011. december 31-i lejárati hatállyal megkösse. Amennyiben a Relikvia ragaszkodik a szolgáltatási díjak emeléséhez, az elnökség maximum 5% emelést fogadhat el.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

2/2011. sz. határozat 2011. január 04. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag megszavazza a lakásbérleti szerződések - Pőcze Istvánnal a Templom u. 12-ben található lakásra kötött szerződés kivételével - módosítását 2011. január 1-i hatállyal, az elmúlt esztendőhöz képest 5% bérleti díj emelésével.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

3/2011. sz. határozat 2011. február 01. Presbiteri ülés

A presbitérium 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, vagyis az alkalmazottak 2.000-3.000 Ft közötti béremelését.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

4/2011. sz. határozat 2011. február 01. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag megszavazta 2011-2012-es évre 6. éves fogadását a soproni gyülekezetbe.
Felelős: Elnökség
Határidő: Február 20.

5/2011. sz. határozat 2011. március 16. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2010. évi zárszámadását egyhangúlag elfogadták.

6/2011. sz. határozat 2011. március 16. Presbiteri ülés

Jelenlévők 21 igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2011. évi költségvetését elfogadták.

7/2011. sz. határozat 2011. március 16. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag elfogadják, hogy a gyülekezet bérlőkijelölési jogot biztosít a Templom u. 12. II/8. sz. lakását a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda iskola-lelkészi, vagy pedagógusi szolgálati lakás céljára. Az iskola a lakást a fent nevezett célra használhatja. Az iskola végzi a lakásban a karbantartásokat és felújításokat, nagyobb beruházásokat csak a tulajdonos engedélyével végezhet. A megállapodás a Levéltár kiköltözéséig és a Templom u. 12. számú ház átalakításáig szól.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. április 1.

8/2011. sz. határozat 2011. március 16. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Nyugdíjasház 2010. évi zárszámadását egyhangúlag elfogadták.

9/2011. sz. határozat 2011. március 16. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Nyugdíjasház 2011. évi költségvetését egyhangúlag elfogadták.

10/2011. sz. határozat 2011. március 16. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Soproni Evangélikus Egyházközség 2010. évi zárszámadását 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a képviselőtestületnek előterjesztésre javasolták.
Felelős: Elnökség: Határidő: 2011. március 19.

12/2011. sz. határozat 2011. március 16. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Soproni Evangélikus Egyházközség 201l évi költségvetését 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület elé előterjesztésre javasolják.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. március 19.

14/2011. sz. határozat 2011. március 22. Presbiteri ülés

A presbitérium az Egyházközség 2010. évi zárszámadását egyhangúlag elfogadta.

15/2011. sz. határozat 2011. március 22. Presbiteri ülés

A presbitérium az Egyházközség 2011. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta.

16/2011. sz. határozat 2011. március 22. Presbiteri ülés

A presbitérium a 2010. évről összeállított felügyelői jelentést egyhangúlag elfogadta.

17/2011. sz. határozat 2011. március 22. Presbiteri ülés

A presbitérium 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 2010. évről összeállított lelkészi jelentést elfogadta

18/2011. sz. határozat 2011. május 24. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag elfogadta Tóth Anna hitoktató alkalmazotti státuszba helyezését 2011. szeptember 1-től.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. szeptember 1.

19/2011. sz. határozat 2011. május 24. Presbiteri ülés

A presbitérium 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett 2011. évre felhatalmazzák az elnökséget könyvvizsgáló megbízására a közölt feltételek mellett.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

20/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

A Temető Szervezeti és Működési Szabályzatának a presbitérium 2011. áprilisi ülésén elfogadott elvek szerinti módosítását a presbitérium egyhangúlag elfogadja. (A módosítás kiemelve egységes szerkezetben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

21/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

Az egyházközség presbitériuma 19 igen, 1 nem szavazattal javasolja a közgyűlésnek, hogy a Sopron, Templom u. 15. sz. alatti ingatlan után pénzbeli kárpótlást kérjen.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. szeptember 11.

22/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

Az egyházközség presbitériuma egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek, hogy a Sopron, Rákóczi u. 12. sz. alatti ingatlan után pénzbeli kárpótlást kérjen.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. szeptember 11.

23/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag az alábbi döntést hozta: Az Evangélikus Alapítvány Alapító Okiratában foglalt elnökség létszámát 6 főre változtatja, az Alapítvány Kuratóriuma tagjának és elnökének Dr. Gimesi Szabolcsot választja meg.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. szeptember 30.

24/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

A presbitérium az előzmények figyelembevételével egyhangúlag felmondottnak tekinti *** lakásbérleti szerződést 2010. október 01-vel.

*** Bünker köz 4. II/5 lakás

25/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

Jelenlévők 18 igen, 2 nem szavazattal felhatalmazzák az Elnökséget, hogy a Bünker köz 4. II/5. sz. lakásra vonatkozóan 2011. szeptember 01-i hatállyal lakásbérleti szerződést kössön 33.000 Ft + rezsi költség bérleti díjjal.
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

26/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag elfogadta, hogy a Templom u. 12. II/8. sz. lakás 4 fő részére kiadásra kerüljön, egyenként 10.000 Ft/hó + rezsihányad bérleti díjjal, 2 havi kaució befizetésével.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. szeptember 15.

27/2011. sz. határozat 2011. szeptember 6. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Bírósággal a birtokbaadás idejéig, de legkésőbb 2013. 06. 30-ig kösse meg a bérleti szerződést, a bérleti díj önkormányzati rendeletben meghatározott díjtétele figyelembevételével.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. december

28/2011. sz. határozat 2011. október 4. Presbiteri ülés

A presbitérium a költségvetés 507.04 sorának 500.000,-Ft-ról 1,200.000,-Ft-ra történő módosítását a tartalék terhére tudomásul veszi.
A költségvetésben való átvezetésért
Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

29/2011. sz. határozat 2011. november 22. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag felhatalmazza az elnökséget, hogy a Bíróság épületét 2012. jan. 1-től 2013. jún. 30-ig a Városi Bíróság bérletébe adja, 2012. aug. 31-ig havi 700.000 Ft bérleti díjért, valamint a gyülekezet vezetősége által kiválogatott visszamaradó bútorok és berendezések tulajdonjogáért kb. 3 M Ft értékben. Az elnökség felhatalmazást kap arra, hogy amennyiben ezek a feltételek a Bíróság számára nem elfogadhatóak, további 100.000 Ft-ot engedjen az első időszakra megállapított bérleti díjból. 2012. szept. 1-től, amennyiben a Bíróság erre az időpontra nem költözik ki az épületből, a bérleti díj 930.000 Ft/hó lesz.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. december 31.

30/2011. sz. határozat 2011. november 22. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az alábbiakat:
A Soproni Evangélikus Egyházközség - mint Fenntartó - a Soproni Evangélikus Nyugdíjasház (9400 Sopron, Kisfaludy u. 10.) nevét 2012. január 1.-vel "Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon"-ra (rövid név: Fabricius Otthon) változtatja. Kéri az Egyházközség elnökségét, ill. az Otthon igazgatóját, hogy az ezzel kapcsolatos eljárásokat indítsa meg, a szükséges bejelentéseket tegye meg.
Felelős: Elnökség ill. Intézményigazgató
Határidő: 2011. december 1.

31/2011. sz. határozat 2011. november 22. Presbiteri ülés

Az Evangélikus Egyházközség Presbitériuma a Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. sz. szabályzatát egyhangúlag az alábbiakkal egészíti ki:
5. §. (1) Az egyházközség, felismerve az evangélikus temetőben található történeti, illetve kulturális értéket jelentő, de gazdátlan sírkövek megőrzésének jelentőségét, a temető területén sírkőkertet (lapidáriumot) hoz létre, amelyben lehetőséget biztosít az evangélikus temetőben, illetve a város más temetőiben található ilyen sírkövek elhelyezésére.
(2) A sírkőkertben azok a sírkövek kaphatnak helyet, amelyek elhelyezéséhez egy esetileg felkért szakértői bizottság véleménye alapján az egyházközség elnöksége hozzájárult.
(3) A szakértői bizottság a gyülekezet temetőbizottságának vezetője, az evangélikus levéltár képviselője és a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal soproni képviselője részvételével működik.
A 7. szabályzat (a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól) 5-7 §-ai 6-8 §-okra változnak.

32/2011. sz. határozat 2011. november 22. Presbiteri ülés

Az Evangélikus Egyházközség Presbitériuma a Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. sz. szabályzatát egyhangúlag az alábbiakkal egészíti ki:
6.§. (1) …
(2) Az egyházközség presbitériuma az általa fenntartott, illetve igény esetén a Sopronban működő más evangélikus intézmények részére szabad rendelkezésű sírhelyet biztosíthat ingyenes használatra az intézmény fennállásának idejére.
(3) A használatba adásra használati szerződés alapján kerül sor, melyben a használatba vevő vállalja a sírhely gondozását, valamint azt, hogy az intézmény által eltemetendő személy(ek) temetési szabályairól az intézmény belső szabályzatban rendelkezik. A használatba adó a sírhely ingyenes használatba adását vállalja.
A temetésekről történő intézkedést az intézmény saját szabályzatában rögzíti.

33/2011. sz. határozat 2011. november 22. Presbiteri ülés

Jelenlévők 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett felhatalmazzák a vezetőséget, kérje fel ***, hogy a 25/2011.sz. határozatban rögzítettek szerint elkészített megállapodást december 15-ig írja alá. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a lakás visszaadására köteles. A lakás eddigi használatáért az ez idő alatt végzett felújítási munkálatok értéke ellenében használati díjat nem számít fel. A bérlő köteles a továbbiakban általa végzendő, egyébként a bérbeadót terhelő felújítási munkák tervezett végzéséről a gyülekezet elnökségét tájékoztatni és hozzájárulását kikérni. Ennek hiányában a végzett munkák nem számíthatók be a bérleti díjba.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2011. december 15.

*** bérlőt

2010. évi határozatok

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2010

1/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés a Soproni Evangélikus Gyülekezet 2009. évi zárszámadását egyhangúlag tudomásul vette.

Felelős: Felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnal

2/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A Közgyűlés 75 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Soproni Evangélikus Gyülekezet 2010 évi költségvetését az előterjesztés szerint a Presbitériumnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnali

3/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés 76 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a lelkészi jelentést tudomásul vette.

4/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés 76 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a felügyelői jelentést tudomásul vette.

5/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés 65 igen szavazattal és 12 tartózkodással megerősítette a presbitérium tagjait további működésükben.

Felelős: Felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnal

 

PRESBITERI HATÁROZATOK 2010

5/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai programjára vonatkozó, az Intézmény Igazgatótanácsa által a 2009. 12. 16. ülésen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott módosításokat az Egyházközség Presbitériuma 21 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett jóváhagyja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

6/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó, az Intézmény Igazgatótanácsa által a 2009. 12. 16. ülésen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott módosításokat az Egyházközség Presbitériuma 22 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett jóváhagyja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

7/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Házirendjére vonatkozó, az Intézmény Igazgatótanácsa által a 2009. 12. 16. ülésen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott módosításokat az itt elhangzott észrevételek figyelembevételével az Egyházközség Presbitériuma 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

8/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

Egyházközség Presbitériuma 23 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozzájárul az óvoda Alapító Okiratának módosításához az alábbiak szerint:
(1) Az engedélyezett maximális létszám: 120 fő.
(2) A negyedik csoport német nemzetiségi, vegyes csoportként működjön.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

11/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

Az Egyházközség Presbitériuma 2010. 03. 01. hatállyal egyhangúlag új levéltárosi státusz létrehozását határozza el heti négy órás időtartamra.

Felelős: Elnökség
Határidő: 2010. 03. 01.

13/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2009 évi zárszámadását elfogadták.

14/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2010 évi költségvetését egyhangúlag elfogadták.

15/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Nyugdíjas Otthon 2009 évi zárszámadását egyhangúlag elfogadták.

16/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Nyugdíjas Otthon 2010 évi költségvetését elfogadták.

17/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Soproni Evangélikus Egyházközség 2009 évi zárszámadását egyhangúlag elfogadták.

18/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Soproni Evangélikus Egyházközség 2010 évi költségvetését egyhangúlag a közgyűlés elé előterjesztésre javasolják.

Felelős. Elnökség
Határidő: 2010. március 14.

19/2009 sz. határozat 2010. március 14. Presbiteri ülés

A presbitérium a Soproni Evangélikus Egyházközség 2010. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta.

Felelős: a felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnal

20/2009 sz. határozat 2010. április 06. Presbiteri ülés

A presbitérium az Egyházközségi Elnökség javaslatára a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola német nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás maximális létszámát egyhangúlag 190 főre módosítja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: folyamatos

21/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

Jelenlévők 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Nevelési Programját elfogadták.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: folyamatos

22/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

Jelenlévők 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Sopron, Rákóczi u. 12. sz. épület pénzbeni kárpótlása mellett döntöttek.

Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

23/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

A bölcsőde beruházás egyházközségi közgyűlés elé terjesztését a jelenlévők 3 igen, 11 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem támogatták.

Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos

Megjegyzés: A presbitérium a határozat értelmében nem javasolja bölcsőde épület vásárlását és bölcsőde működtetését.

24/2010 sz. határozat 2010. június 15. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag megszavazták a Soproni Egyházközség 2010. évi költségvetésének módosítását 1,5 M Ft összeggel, mely sikeres pályázat esetén új autó vásárlására kerül felhasználásra.

Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos

25/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag elfogadta, hogy a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévben az alsó tagozaton az értékelés a törvényi előírásoknak megfelelően szöveges értékelés helyett érdemjeggyel történjen.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

26/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag elfogadta, hogy a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában a felső tagozaton a nem szakrendszerű oktatás megszüntetésre kerüljön.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

27/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium 20 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, hogy a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában a létszám a törvényi előírást 20 %-kal meghaladja.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

28/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium 19 igen, 2 nem szavazattal felhatalmazza az Elnökséget, hogy eljárjon azokban az esetekben, amikor a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola ügyeiben törvényi szabályozás miatt kell fenntartói határozatot hozni.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

29/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag elfogadta, hogy Pőcze István nemeskéri helyettes lelkésszel a Sopron, Templom u. 12., 6. számú lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés változatlan feltételek mellett 2011. június 30-ig meghosszabbításra kerüljön.

Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

30/2010. sz. határozat 2010. október 5. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag hozzájárulnak a lakásbérleti szerződések (kivétel Pőcze István) 2010. december 31-ig történő változatlanul tartásához.

Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

31/2010. sz. határozat 2010. október 5. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag felhatalmazza az Elnökséget szolgáltató váltásra villamos energia és gázszolgáltatás vonatkozásában.

Felelős: Elnökség
Határidő: Folyamatos

32/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag jóváhagyta a Soproni Evangélikus Nyugdíjas Otthon csatlakozását a diakóniai tartalékalaphoz 2011. január 1-től, valamint a szükséges szerződés megkötését az Országos Egyháznál.

Felelős: Intézményigazgató
Határidő: Azonnal

33/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag Gabnai Sándort delegálja a Nyugdíjas Otthon újjáalakult Érdekképviseleti fórumába.

Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

34/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A Presbitérium 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Vodafone Magyarország Zrt-vel 800.000 Ft jelenlegi éves bérleti díjjal a templomtoronyban létesíthető telefonos szóróberendezés kiépítéséről szerződést kössön.

Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

35/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A Presbitérium felkéri a Temető bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 2011. évi temetői díjakra, és egyben felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Temető Bizottság javaslata alapján határozza meg azokat.

Felelős: Elnökség
Határidő: 2010. november 20.

 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2010

1/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés a Soproni Evangélikus Gyülekezet 2009. évi zárszámadását egyhangúlag tudomásul vette.

Felelős: Felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnal

2/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A Közgyűlés 75 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Soproni Evangélikus Gyülekezet 2010 évi költségvetését az előterjesztés szerint a Presbitériumnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnali

3/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés 76 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a lelkészi jelentést tudomásul vette.

4/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés 76 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a felügyelői jelentést tudomásul vette.

5/2010. kgy. sz. határozat 2010. március 14. Közgyűlés

A közgyűlés 65 igen szavazattal és 12 tartózkodással megerősítette a presbitérium tagjait további működésükben.

Felelős: Felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnal

 

PRESBITERI HATÁROZATOK 2010

5/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai programjára vonatkozó, az Intézmény Igazgatótanácsa által a 2009. 12. 16. ülésen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott módosításokat az Egyházközség Presbitériuma 21 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett jóváhagyja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

6/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó, az Intézmény Igazgatótanácsa által a 2009. 12. 16. ülésen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott módosításokat az Egyházközség Presbitériuma 22 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett jóváhagyja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

7/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Házirendjére vonatkozó, az Intézmény Igazgatótanácsa által a 2009. 12. 16. ülésen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott módosításokat az itt elhangzott észrevételek figyelembevételével az Egyházközség Presbitériuma 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

8/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

Egyházközség Presbitériuma 23 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozzájárul az óvoda Alapító Okiratának módosításához az alábbiak szerint:
(1) Az engedélyezett maximális létszám: 120 fő.
(2) A negyedik csoport német nemzetiségi, vegyes csoportként működjön.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

11/2009 sz. határozat 2010. február 02. Presbiteri ülés

Az Egyházközség Presbitériuma 2010. 03. 01. hatállyal egyhangúlag új levéltárosi státusz létrehozását határozza el heti négy órás időtartamra.

Felelős: Elnökség
Határidő: 2010. 03. 01.

13/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2009 évi zárszámadását elfogadták.

14/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2010 évi költségvetését egyhangúlag elfogadták.

15/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Nyugdíjas Otthon 2009 évi zárszámadását egyhangúlag elfogadták.

16/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Nyugdíjas Otthon 2010 évi költségvetését elfogadták.

17/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Soproni Evangélikus Egyházközség 2009 évi zárszámadását egyhangúlag elfogadták.

18/2009 sz. határozat 2010. március 02. Presbiteri ülés

Jelenlévők a Soproni Evangélikus Egyházközség 2010 évi költségvetését egyhangúlag a közgyűlés elé előterjesztésre javasolják.

Felelős. Elnökség
Határidő: 2010. március 14.

19/2009 sz. határozat 2010. március 14. Presbiteri ülés

A presbitérium a Soproni Evangélikus Egyházközség 2010. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta.

Felelős: a felterjesztésért az elnökség
Határidő: azonnal

20/2009 sz. határozat 2010. április 06. Presbiteri ülés

A presbitérium az Egyházközségi Elnökség javaslatára a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola német nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás maximális létszámát egyhangúlag 190 főre módosítja.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: folyamatos

21/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

Jelenlévők 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Nevelési Programját elfogadták.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: folyamatos

22/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

Jelenlévők 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Sopron, Rákóczi u. 12. sz. épület pénzbeni kárpótlása mellett döntöttek.

Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

23/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

A bölcsőde beruházás egyházközségi közgyűlés elé terjesztését a jelenlévők 3 igen, 11 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem támogatták.

Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos

Megjegyzés: A presbitérium a határozat értelmében nem javasolja bölcsőde épület vásárlását és bölcsőde működtetését.

24/2010 sz. határozat 2010. június 15. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag megszavazták a Soproni Egyházközség 2010. évi költségvetésének módosítását 1,5 M Ft összeggel, mely sikeres pályázat esetén új autó vásárlására kerül felhasználásra.

Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos

25/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag elfogadta, hogy a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévben az alsó tagozaton az értékelés a törvényi előírásoknak megfelelően szöveges értékelés helyett érdemjeggyel történjen.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

26/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag elfogadta, hogy a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában a felső tagozaton a nem szakrendszerű oktatás megszüntetésre kerüljön.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

27/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium 20 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, hogy a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában a létszám a törvényi előírást 20 %-kal meghaladja.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

28/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium 19 igen, 2 nem szavazattal felhatalmazza az Elnökséget, hogy eljárjon azokban az esetekben, amikor a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola ügyeiben törvényi szabályozás miatt kell fenntartói határozatot hozni.

Felelős: Iskolaigazgató
Határidő: azonnal

29/2010. sz. határozat 2010. szeptember 7. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag elfogadta, hogy Pőcze István nemeskéri helyettes lelkésszel a Sopron, Templom u. 12., 6. számú lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés változatlan feltételek mellett 2011. június 30-ig meghosszabbításra kerüljön.

Felelős: Elnökség
Határidő: azonnal

30/2010. sz. határozat 2010. október 5. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag hozzájárulnak a lakásbérleti szerződések (kivétel Pőcze István) 2010. december 31-ig történő változatlanul tartásához.

Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

31/2010. sz. határozat 2010. október 5. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag felhatalmazza az Elnökséget szolgáltató váltásra villamos energia és gázszolgáltatás vonatkozásában.

Felelős: Elnökség
Határidő: Folyamatos

32/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag jóváhagyta a Soproni Evangélikus Nyugdíjas Otthon csatlakozását a diakóniai tartalékalaphoz 2011. január 1-től, valamint a szükséges szerződés megkötését az Országos Egyháznál.

Felelős: Intézményigazgató
Határidő: Azonnal

33/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag Gabnai Sándort delegálja a Nyugdíjas Otthon újjáalakult Érdekképviseleti fórumába.

Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

34/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A Presbitérium 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Vodafone Magyarország Zrt-vel 800.000 Ft jelenlegi éves bérleti díjjal a templomtoronyban létesíthető telefonos szóróberendezés kiépítéséről szerződést kössön.

Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

35/2010. sz. határozat 2010. november 2. Presbiteri ülés

A Presbitérium felkéri a Temető bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 2011. évi temetői díjakra, és egyben felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Temető Bizottság javaslata alapján határozza meg azokat.

Felelős: Elnökség
Határidő: 2010. november 20.

2009. évi határozatok

Közgyűlési határozatok

1/2009 sz. határozat 2009. augusztus 23. Közgyűlés

Jelenlévők 115 igen, 1 nem szavazattal elfogadják, hogy a soproni Egyházközség 2010. évi költségvetésében az orgonafelújításra 6.875.000,-Ft + 25% ÁFA , bruttó 8.593.750,-Ft összeg elkülönítésre kerüljön.

2/2009 sz. határozat 2009. augusztus 23. Közgyűlés

A gyülekezet közgyűlése 99 igen szavazattal az átütemezés mellet, 13 igen szavazattal az elengedés mellett, és 5 tartózkodással a Eötvös Gimnázium fennálló tartozásának átütemezése (a beruházás befejezése után) mellett döntött.

3/2009 sz. határozat 2009. augusztus 23. Közgyűlés

Az Egyházközség Közgyűlése 98 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Presbitérium által felterjesztésre javasolt lelkészi díjlevelet jóváhagyta és elfogadta.

4/2009 sz. határozat 2009. augusztus 23. Közgyűlés

"...meghívásos, jelöléses módot 81 fő választotta, a pályázat kiírását 12 fő választotta és 3 fő tartózkodott." Az Egyházközség megüresedő lelkészi állását jelölés útján kívánja betölteni.

5/2009 sz. határozat 2009. október 18. Közgyűlés,

A közgyűlés módosítja az ezévi költségvetésben az óvoda beruházásra szánt összeget aképpen, hogy a jelenlegi 20 M Ft összeget tartalék vagyonunkból 29 M Ft-ra módosítja.
Felelős: Elnökség Határidő: azonnal

Presbitériumi határozatok

1/2009 sz. határozat 2009. március 13. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség Presbitériuma a Sopron, Bormonostori utca 9. sz. alatt lévő óvoda fejlesztése, emeletráépítési munkáinak koordinálásával, lebonyolításával kapcsolatban eseti bizottságot hoz létre 6 taggal.

2/2009 sz. határozat 2009. március 13. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség Presbitériuma úgy rendelkezik, hogy jelen határozat meghozatalát követően minden munkajogi, megbízási, bérleti szerződéshez, és bármely jellegű 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint feletti szerződés megkötéséhez, kötelezettség vállalásához, az Evangélikus Egyházközség Jogi bizottságának előzetes írásbeli állásfoglalása szükséges. A bizottság köteles a döntéshozó írásbeli kérésére 8 napon belül írásbeli állásfoglalást adni. A bizottság állásfoglalása nélkül megkötött szerződésekért, kötelezettségvállalásokért ezen szerződések, megállapodások megkötőjét személyesen terheli felelősség mind anyagi, mind pedig jogi szempontból.

3/2009 sz. határozat 2009. május 15. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 19 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 1-8. osztály tanulói létszámának 20 %-os emelését jóváhagyja.

4/2009 sz. határozat 2009. május 15. Presbiteri ülés

A Soproni Evangélikus Egyházközség Presbitériuma egyhangúlag hozzájárul a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda tanévének 2009. június 12-én történő befejezéséhez.

5/2009 sz. határozat 2009. június 12. Presbiteri ülés

Jelenlévők 19 igen szavazattal, két tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda Minőségbiztosítási Programját legitimálták.

6/2009 sz. határozat 2009. június 12. Presbiteri ülés

Jelenlévők 20 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda Pedagógiai Programját legitimálták.

8/2009 sz. határozat 2009. augusztus 21. Presbiteri ülés

A Presbitérium egyhangúlag a következő határozat elfogadását kéri az augusztus 23-i gyülekezeti közgyűléstől: "A közgyűlés elhatározza, hogy a 2010. évi költségvetésben az orgona felújítására elkülönít 6,875.000,-Ft + 25 % ÁFA; bruttó: 8,593.750,-Ft összeget."

16/2009 sz. határozat 2009. október 02. Presbiteri ülés

A presbitérium 3 tagú munkabizottságot alakít az egykori egyházi földtulajdon kimunkálására, Gabnai Sándor, Mastalír Ernő és Sümeghy József részvételével.
Felelős: tagok felkérésére az Elnökség
Határidő: azonnal

19/a/2009 sz. határozat 2009. november 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők 20 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett megválasztották Talabér Ferencnét tagként a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Igazgató Tanácsába.

19/b/2009 sz. határozat 2009. november 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők 19 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett megválasztották Talabér Ferencnét a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Igazgató Tanácsa Elnökének.

20/2009 sz. határozat 2009. november 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett Hegedűs Attilát igazgató-lelkésznek megválasztották a Soproni Evangélikus Egyházközség következő ciklusra megválasztott presbitériuma első ülésének napjáig.

21/2009 sz. határozat 2009. november 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták az alábbiakat:

Az Iratkezelési Szabályzat V. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép; az eredeti V. fejezet számozása VI. fejezetre, a VI. fejezet VII. fejezetre változik, ugyanígy a §-ok számai is értelemszerűen változnak.

 

V. fejezet

Testületi ülések jegyzőkönyveinek kezelése

29§ Közgyűlési és képviselő-testületi ülések (továbbiakban: közgyűlés) jegyzőkönyvei

(1) A 2005. évi VII. tv. 48§-ában foglaltak szerint a közgyűlésen történteket írásban, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet elkészülte után a felkért hitelesítők hitelesítenek, legkésőbb 45 napon belül.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, a magukat kimentőket. Tartalmazza a hozzászólók személyét, és felszólalásaik rövid tartalmát. Szó szerinti jegyzőkönyvet csak külön kérésre, hangfelvétel alapján kell vezetni.

(3) A jegyzőkönyv kiemelten, folyamatos sorszámozással tartalmazza a hozott határozatokat, a végrehajtásért felelősöket és a határidőket.

(4) A közgyűlések jegyzőkönyvei nyilvánosak, abba bárki betekinthet, kivéve, ha a közgyűlés zárt ülést rendelt el. Ebben az esetben csak a közgyűlés tagjai, a meghívás alapján megjelentek, a Lelkészi Hivatal arra jogosult alkalmazottai jogosultak a jegyzőkönyvbe betekinteni.

(5) Akinek jogát, jogos érdekét valamely határozat érinti, annak jegyzőkönyvi kivonat adható ki, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a résztvevők létszámát, a határozatot elfogadó, ellene szavazó és tartózkodó személyek számát, valamint a határozatot.

30§ Presbitériumi ülések jegyzőkönyvei

(1) A 2005. évi VII. tv. 48§-ában foglaltak szerint a presbiteri ülésen történteket írásban, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet elkészülte után a felkért hitelesítők hitelesítenek, legkésőbb a következő presbiteri ülésen.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a presbitériumi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, a magukat kimentőket. Tartalmazza a hozzászólók személyét, és felszólalásaik rövid tartalmát. Szó szerinti jegyzőkönyvet csak külön kérésre, hangfelvétel alapján kell vezetni.

(3) A jegyzőkönyv kiemelten, folyamatos sorszámozással tartalmazza a hozott határozatokat, a végrehajtásért felelősöket és a határidőket.

(4) A presbitériumi ülések jegyzőkönyvei nem nyilvánosak, ezért csak a presbitérium tagjai, a meghívás alapján megjelentek, a Lelkészi Hivatal arra jogosult alkalmazottai jogosultak a jegyzőkönyvbe betekinteni.

(5) Akinek jogát, jogos érdekét valamely határozat érinti, annak jegyzőkönyvi kivonat adható ki, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a résztvevő presbiterek létszámát, a határozatot elfogadó, ellene szavazó és tartózkodó személyek számát, valamint a határozatot. Fentiek személyét illetően az Elnökség dönt, a döntés ellen a presbitériumhoz lehet panasszal fordulni.

31§ A testületi ülések jegyzőkönyveinek kezelése

(1) A jegyzőkönyveket külön iratcsomóban, "nem selejtezhető" jelzéssel kell őrizni. Az üléseken hozott határozatokról külön nyilvántartást, az ún. "Határozatok könyvét" kell vezetni.

(2) Az üléseken hozott rendeleteket és általános érvényű (az egész gyülekezetre érvényes) határozatokat kiemelten, bárki számára hozzáférhetően kell kezelni.

(3) Az ülések jegyzőkönyveit öt év után lefűzve (kötve) a Levéltárnak kell átadni.

23/2009 sz. határozat 2009. november 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták, hogy az üléseken hozott rendeleteket és általános érvényű (az egész gyülekezetre érvényes) határozatokat a gyülekezet honlapján és a templom bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán közzé kell tenni.
Felelős: Elnökség
Határidő: Folyamatos

25/2009 sz. határozat 2009. november 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők 21 igen szavazatával, 3 tartózkodás mellett a presbitérium felkéri az elnökséget egy megkereső levél megírására a Selmecbányai Evangélikus Egyházközség vezetősége felé egy későbbi testvér-gyülekezeti kapcsolat kialakítása érdekében.
Felelős: Elnökség
Határidő: 2009. november 30.

26/2009 sz. határozat 2009. november 06. Presbiteri ülés

Jelenlévők 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a fenti intézkedési tervet elfogadták.

Intézkedési terv

A Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese által a Soproni Evangélikus Egyházközségnél végzett vizsgálat által megállapított hiányosságok kiküszöbölésére tett javaslatokban foglaltak realizálására a soproni gyülekezet presbitériuma az alábbi intézkedési tervet fogalmazta meg:

(1) A testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése hangfelvétel alapján történjen. A felszólalások lényegét összefoglalóan kell rögzíteni, a határozatokat kiemelve, számmal ellátva, a szavazás eredményét megjelölve, felelőssel és határidővel kell a jegyzőkönyvbe foglalni. A határozatok végrehajtásáról a felelősök a határidő lejárta után tájékoztassák az illetékes testületet.

(2) A jegyzőkönyvek kezelését, az azokba való betekintés szabályait, a határozatok érintettekkel való megismertetését az SzMSz iratkezelési szabályzatában kell meghatározni.

(3) A testületek által hozott határozatokról külön nyilvántartást is, az ún. "Határozatok könyvét" is kell vezetni. A gyülekezet egészét érintő határozatokat a gyülekezet internet-oldalán és hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni.

(4) A presbitérium tagjai számára lehetőség szerint az előterjesztéseket elektronikus úton, ennek hiányában hagyományos módon el kell juttatni az ülés előtt. A presbiterek, amennyiben nem tudnak részt venni az ülésen, a Lelkészi Hivatalon keresztül e-mailen, vagy telefonon legkésőbb az ülés napján 12.00-ig mentsék ki magukat.
Az 1-4 pontok végrehajtásáért felelős: Elnökség
Határidő: 2009. november 15. ill. folyamatos

(5) Felül kell vizsgálni a hatásköri jegyzéket és az aláírási jogosultságokat, és szükség esetén módosítására javaslatot tenni. Feladatköri megosztási tervezetet kell készíteni az igazgató lelkész és a felügyelő között. Az irodavezető részére munkaköri leírást kell készíteni.
Végrehajtásért felelős:Elnökség + Jogi Bizottság
Határidő: Decemberi presbiteri ülés időpontja

(6) Fel kell kérni a bizottságokat, hogy a decemberi presbiteri ülésen vezetőjük számoljon be tevékenységükről. Az óvoda építést lebonyolító bizottság külön részletes írásbeli jelentést tegyen, amiben kitér a költségek alakulására és ennek okaira.
Végrehajtásért felelős: Elnökség + Bizottságok vezetői
Határidő: Januári presbiteri ülés időpontja

(7) A törvényi előíráson túli kimentés nélküli hiányzással érintett presbitereket fel kell kérni, hogy nyilatkozzanak, hogy továbbra is presbiterként kívánnak-e működni, és ha igen, a jövő évi első közgyűlésen a presbitereket meg kell erősíteni megválasztásukban. Amennyiben nem, helyükre a póttagokat kell behívni. A harkai felügyelő helyére a balfi tb. felügyelőt kell beválasztani.
Végrehajtásért felelős: Egyházközségi ill. Egyházmegyei Elnökség
Határidő: Jövő évi első közgyűlés

27/2009 sz. határozat 2009. december 01. Presbiteri ülés

A presbitérium egyhangúlag úgy dönt, hogy az önkormányzati támogatásból finanszírozható egy 4 órás temető-őr alkalmazása.
Felelős: Elnökség
Határidő: Folyamatos

28/2009 sz. határozat 2009. december 01. Presbiteri ülés

A presbitérium 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Soproni Evangélikus Egyházközség 2009. I. félévi gazdálkodásáról összeállított számvevőszéki beszámolót.

30/2009 sz. határozat 2009. december 01. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az alábbiakat:

A presbitérium jóváhagyja, hogy az Elnökség lakáshasználati szerződést kössön a Nyugdíjas Otthonnal a gyülekezet tulajdonát képező Bünker köz 4. II. em. 6. sz. lakásra azzal a feltétellel, hogy

-a lakást a Nyugdíjas Otthon mindenkori igazgatója használhatja térítésmentesen;

-a lakás rezsi költségét - a közös költség kivételével, melyet a gyülekezet átvállal - a használó fizeti meg;

-a lakáson belüli karbantartási, felújítási munkálatokat a tulajdonos gyülekezet helyett a Nyugdíjas Otthon a tulajdonos előzetes jóváhagyása alapján elvégezteti, és az állagmegóvó, illetőleg esetleges értéknövelő beruházásaiért ellenértékre nem tart igényt;

-a fenti fő feltételeken túl egyebekben a szerződést a Jogi bizottság által jóváhagyott szöveggel kell megkötni.

Felelős: Elnökség
Határidő: 2010. január 1.

21/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

Jelenlévők 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Nevelési Programját elfogadták.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: folyamatos

22/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

Jelenlévők 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Sopron, Rákóczi u. 12. sz. épület pénzbeni kárpótlása mellett döntöttek.

Felelős: Elnökség
Határidő: Azonnal

23/2010 sz. határozat 2010. május 18. Presbiteri ülés

A bölcsőde beruházás egyházközségi közgyűlés elé terjesztését a jelenlévők 3 igen, 11 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem támogatták.

Felelős: Elnökség
Határidő: Folyamatos

Megjegyzés: A presbitérium a határozat értelmében nem javasolja bölcsőde épület vásárlását és bölcsőde működtetését.

24/2010 sz. határozat 2010. június 15. Presbiteri ülés

Jelenlévők egyhangúlag megszavazták a Soproni Egyházközség 2010. évi költségvetésének módosítását 1,5 M Ft összeggel, mely sikeres pályázat esetén új autó vásárlására kerül felhasználásra.

Felelős: Elnökség
Határidő: Folyamatos