Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Váló-háló

A váló-háló kör minden hónap második és negyedik szombatján 17 órakor találkozik a gyülekezeti ház klubhelyiségében.

Úgy érzem,  bővebben meg kell magyarázni az elnevezést. A szó: háló utal Jézus csodálatos halfogására és a védőhálót is jelképezi: nem vagyunk egyedül. Lelki testvérekként egymásnak segítői, támogatói lehetünk.  A váló-háló egy felekezetközi keresztyén szervezet melyet Paksi Sándor koordinátor elváltak  lelki gondozása céljából hozott létre 2004-ben. Tagjai olyan elkötelezett református, evangélikus, baptista, szabadkeresztyén, újabban katolikus emberek, akik a válás után a traumából  lelki sebekből gyógyulva rendszeresen működő házi csoportokat hoztak létre elsősorban budapesten de újabban több vidéki városban is.

Jómagam ideköltözésem évében egy, az Evangélikus Életben meghirdetett nyári táborozás alkalmával kerültem kapcsolatba a szervezettel.  Az átélt lelki élmények és a rendkívüli testvéri, baráti közösség megtapasztalása után kezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy itt, Sopronban és vonzáskörzetében is létrejöjjön hasonló önsegítő csoport. A váló-háló csoportvezetői tréningjét elvégezve most is hiszem és remélem, hogy ez az Úristen munkája volt.

Ma, amikor sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy a házasságok több mint a fele válással végződik, a házasságban kudarcot megélt embereknek szükségük lehet arra, hogy a hasonló helyzetben lévő sorstársakkal beszéljenek problémákról, közösen bátorítsák, vigasztalják egymást, és elsősorban imádságban, közös Istenre figyelésben keressenek megoldás. Az önértékelésével küzdő embernek nagyon fontos és bátorító üzenet ez: Istennek terve van velünk, szeret bennünket, ő a kudarcainkat is felhasználhatja arra, hogy közelebb vonzzon magához, új életcélokban teljesítsen ki bennünket. Vele élhetünk teljes életet. Jó látni, amikor az 1-2 éve mélyponton lévő emberek egyszer csak saját közvetlen környezetükben kezdenek el szolgálni, Istenre figyelve szeretteik ügyeit rendezni, megbocsátani, hálát adni vagy éppen másokat templomba hívogatni. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a váló-háló nem egy új gyülekezetet kívánt létrehozni, hanem a lelkileg felépült tagokat saját gyülekezetükben ösztökéli szolgálatra.

Alkalmainkra sok szeretettel várunk minden érintettet korra, nemre való tekintet  nélkül. Családias, bizalmas légkörben közös imádság, Biblia-tanulmányozás mellett meghatározott témákról beszélgetünk. Az elengedési folyamat különböző állomásait dolgozzuk fel: a gyász, a harag, a, depresszió, a gyermeknevelés témája mellett az anyagi javak rendezése, a megbocsátás kérdése, a magánnyal való küzdelem, a sérült énkép helyreállítása, a hálaadás a főbb témáink. Minden érintettet szeretettel hívogatunk és várunk alkalmainkra.

Szükségünk lenne egy gyermekszerető bébiszitterre hogy az egyedülálló kisgyermekes anyukák is eljuthassanak alkalmainkra. Kérem gyülekezetünk tagjait, hogy imádságban gondoljanak kis közösségünkre, hogy lélekben gyógyulva, növekedve minél több rászoruló embernek segíthetsünk beszélgetőkörünk. Gerhát Orsolya