Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Luther Szövetség

A Magyarországi Luther Szövetség 1991. október 12-én alakult meg.
A Szövetség az 1884-ben alapított Luther Társaság és az 1920-ban alapított Országos Luther Szövetség jogutódjaként jött létre. Az alapszabály értelmében a Szövetség célja: „Reformátori örökségünk mélyebb megismerése és megismertetése, valamint mai alkalmazása; az evangélikusság iránt érdeklődő vagy abban megerősödni kívánók számára segítségnyújtás; Luther Krisztus-ismeretének és evangélium-értelmezésének megismerése; ismeretterjesztő és tudományos kiadványok közzététele, konferenciák és találkozók szervezése, az evangélikusok szolgálatának támogatása mind a szórványokig.”
Soproni csoportunk 1993-ban alakult meg. Havonta tartjuk összejöveteleinket. A soproni csoport foglalkozik a gyülekezet történetével, a múlt jeles lelkészeivel, s főképpen a reformációval kapcsolatos irodalommal (pl.: Ágostai Hitvallás, Nagykáté, stb.).
Több részletben volt szó a reformáció erővonalairól Sopronban, illetve több ízben is szerveztünk tanulmányutakat, melyek céljai a lutheri életmű megismerése voltak.

Alkalmainkat keddenként 17 óra kezdettel tartjuk a gyülekezet nagy termében.