Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Csütörtöki bibliaóra

Helyszín: a gyülekezeti ház kisterme

Időpont: csütörtökönként 18 órakor (szeptember elejétől június közepéig)

A bibliaórák jó alkalmat kínálnak a Szentírásban való alaposabb elmélyedésre. Éneklés és imádság mellett lelkészi magyarázat alapján ismerhetünk meg szakaszról szakaszra egy bibliai könyvet. A magyarázathoz kapcsolódóan élénk beszélgetés alakul ki az egyes igeversek értelmezéséről és üzenetéről. A 2014-15-ös munkaévben Lukács evangéliumát tanulmányozzuk.

 

Az egyik résztvevő írása az alkalomról, megjelent a Christophoros 2015. böjti számában:

Csütörtöki bibliaórák

Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

Kedves Testvérek! Pár mondatban arról szeretnék most bizonyságot tenni, hogy miért jó bibliaórára (is) járni. A gyülekezeti bibliaóra több szempontból különleges alkalom. Isten más áldásokkal is meg tud itt ajándékozni mindenkit, mint a templomi istentiszteleten. Persze a legfontosabb ajándéka Istennek itt is a személyre szóló üzenet, melyet a lelkipásztor Isten szócsöveként helyez mindenkinek a szívére. Ugyanakkor vannak olyan áldások, melyeket csak itt tud igazán átvenni és átélni az ember.

Először is – mivel itt sokkal kevesebben vagyunk jelen, mint egy-egy istentiszteleten – sokkal személyesebb, mondhatni családiasabb a légkör. A rendszeresen idejárók előbb-utóbb személyesen megismer(het)ik egymást, akár az alkalom előtt, akár utána történő rövid beszélgetésben. De megismer(het)jük egymást azzal is, hogy kinek-kinek mit helyez a szívére az Úr egy-egy rövid bibliai vers alapján. Nagytiszteletű úr ’apró falatonként’ tárja elénk az adott igét, pár mondattal magyarázva, szükség szerint megismertetve a kortörténeti hátteret, de utána ’miénk a szó’. Illetve azé, aki akarja, akinek éppen akkor szívére helyez valamit az Úr az adott ige kapcsán. Így egymás hite által épülve, egymás felé aktívan szolgálva tudunk együtt lenni, dicsőítve ezzel Atyánkat. Van, hogy akár ellenvélemények is kialakulnak, de nagytiszteletű úr kellő ismerettel és szeretettel ki tudja igazítani a félreértéseket, illetve félreértelmezéseket és Istentől jövő útmutatást tud adni mindenki számára. Legyen akár Istent kereső, vagy akár már régóta az Úr útján járó atyafi az illető.

Persze a ’jó rend’ is hozzátartozik az alkalomhoz, kezdéskor megkapjuk a napi és a heti igét, melyet közös ének és rövid bevezető imádság követ. Ezután kerül sor az ’ige hasogatására’, alkalomról-alkalomra továbbhaladva az adott bibliai könyvön. Jelenleg Lukács evangéliumát tanulmányozzuk, legutóbb a ’szombatnapi kalásztépés’ történetébe kezdtünk éppen bele, de előtte egy nehezebben érthető szakaszt tanulmányoztunk: a ’régi ruha-új folt’, ’óbor-újbor’, ’régi tömlő-új tömlő’ példázatát, melynek összefoglalását most nem feladatom megírni. A bibliaórát közös imádság lehetősége zárja, majd közös ének és az áldás vétele. Így tapasztaljuk meg és éljük át a mottóként választott igét alkalomról alkalomra: itt van közöttük az Úr Jézus, Őróla beszélgetünk és Neki imádkozunk szóban és énekszóban egyaránt.

Jó szívvel és szeretettel ajánlom a kedves testvérek figyelmébe ezt az alkalmat. Éljünk vele, akinek megadatik, hogy rá tudja szánni azt a szűk órát saját- és családja idejéből, Isten igéjének biztatására: „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak.” /Efézus 5,16, Károli ford./

Juhász Béla Z.